| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 150 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2008 m. N-7. 331 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2009–2010 m. N-7. 10 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 23 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 151 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2017 m. N-14. 2 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Užverbuotas (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2017 m. N-14. 2 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 151 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1069)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1070)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1071)
07:30 Tomas ir Džeris (145)
07:40 Tomas ir Džeris (146)
07:50 Tomas ir Džeris (147)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
09:55 Mirtinas ginklas (16)
10:55 Supermamos (3)
11:30 Rimti reikalai 2 (3)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (36)
13:00 Paskolinta meilė (43)
14:00 Našlaitės (75)
15:00 Svajoklė (75)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (12)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Galiu rytoj (5)
20:30 Galiu rytoj (6)
21:00 Rimti reikalai 2 (10)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
00:30 Antrininkas (8)
01:30 Priešnuodis gyvenimui
03:50 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/13s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/112s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/125s.
07:55 Namas 2/3s.
08:55 Meilės sūkuryje 3147
10:00 Meilės simfonija 1/10s.
11:00 Meilės simfonija 1/11s.
12:00 Svotai 4/14s.
13:00 Pažadėtoji 7/2053s.
14:00 Pažadėtoji 7/2054s.
15:00 Simpsonai 25/7s.
15:30 Simpsonai 25/8s.
16:00 TV3 žinios 185
16:25 TV3 orai 185
16:30 TV Pagalba 14/12s.
18:30 TV3 žinios 260
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 260
19:30 Prieš srovę 19/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/4s.
21:00 TV3 vakaro žinios 148
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 148
22:00 Rytoj viskas prasideda iš naujo
00:25 Įrodytas nekaltumas 1/12s.
01:20 X mutantai 1/2s.
02:10 Rouzvudas 1/15s.
03:00 Imperija 2/10s.
03:50 Įrodytas nekaltumas 1/12s.
04:45 Naujakuriai 4/8s.
05:10 Svotai 4/14s.

| BTV

06:40 Pragaro virtuvė (22)
07:35 Kijevo operatyvinė grupė (13)
08:35 Teisingumo agentai (16)
09:35 Kobra 11 (12)
10:35 Ekstrasensų mūšis (12)
13:05 Mano virtuvė geriausia (1)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (14)
15:55 Teisingumo agentai (17)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 Mentalistas (15)
19:30 Mirtinas ginklas (6)
20:30 Kvailiai šėlsta (12)
21:00 Smūgio banga. Akimirka iki katastrofos
22:50 Patriotų diena
01:20 Mirtinas ginklas (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau