| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2008 m. N-7. 330 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2009–2010 m. N-7. 9 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 22 s.
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 150 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Vokietija 86 (Deutschland '86). Serialas. Vokietija. 2018 m. N-14. 3 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 22 s. (kart.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Vokietija 86 (Deutschland '86). Serialas. Vokietija. 2018 m. N-14. 3 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 150 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1066)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1067)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1068)
07:30 Tomas ir Džeris (142)
07:40 Tomas ir Džeris (143)
07:50 Tomas ir Džeris (144)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
09:55 Mirtinas ginklas (15)
10:55 Supermamos (2)
11:30 Rimti reikalai 2 (2)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (35)
13:00 Paskolinta meilė (42)
14:00 Našlaitės (74)
15:00 Svajoklė (74)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (11)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (9)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Priešnuodis gyvenimui
01:20 Antrininkas (7)
02:20 Karo šunys
04:10 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 6/1s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/12s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/111s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/124s.
07:55 La Maistas 1/2s.
08:55 Meilės sūkuryje 3146
10:00 Meilės simfonija 1/8s.
11:00 Meilės simfonija 1/9s.
12:00 Svotai 4/13s.
13:00 Pažadėtoji 7/2049s.
13:30 Pažadėtoji 7/2050s.
14:00 Pažadėtoji 7/2051s.
14:30 Pažadėtoji 7/2052s.
15:00 Simpsonai 25/5s.
15:30 Simpsonai 25/6s.
16:00 TV3 žinios 184
16:25 TV3 orai 184
16:30 TV Pagalba 14/11s.
18:30 TV3 žinios 259
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 259
19:30 Namas 2/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/3s.
21:00 TV3 vakaro žinios 147
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 147
22:00 Kobra 11 23/3s.
23:00 Ekstraordinarių džentelmenų lyga
01:10 X mutantai 1/1s.
02:05 Rouzvudas 1/14s.
02:55 Imperija 2/9s.
03:45 Kobra 11 23/3s.
04:35 Naujakuriai 4/7s.
05:00 Svotai 4/13s.

| BTV

06:40 Mentalistas (13)
07:25 Pragaro virtuvė (21)
08:30 Kijevo operatyvinė grupė (12)
09:25 Teisingumo agentai (15)
10:30 Kobra 11 (11)
11:30 Ekstrasensų mūšis (11)
13:50 Pragaro virtuvė (22)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (13)
15:55 Teisingumo agentai (16)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 Mentalistas (14)
19:30 Mirtinas ginklas (5)
20:30 Kvailiai šėlsta (11)
21:00 Patriotų diena
23:40 Degantis žmogus
02:20 Juodasis sąrašas (14)
03:00 Sostų karai (3)
04:20 Mirtinas ginklas (5)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau