| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 148 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2008 m. N-7. 329 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2009–2010 m. N-7. 8 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 21 s.
12:00 Gyvenimo spalvos. Gyvenimo būdo žurnalas (subtitruota, kart.)
13:00 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa (subtitruota, kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 149 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas (The Lost World: Jurassic Park). Fantastinis filmas. JAV. 1997 m. N-14. Rež. Steven Spielberg. HD.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved. Lavija Šurnaitė ir Algis Ramanauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 149 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1063)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1064)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1065)
07:30 Tomas ir Džeris (139)
07:40 Tomas ir Džeris (140)
07:50 Tomas ir Džeris (141)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
09:50 Mirtinas ginklas (14)
10:50 Supermamos (1)
11:25 Rimti reikalai 2 (1)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (34)
13:00 Paskolinta meilė (41)
14:00 Našlaitės (73)
15:00 Svajoklė (73)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (10)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Žudikų brolija
23:10 Operacija "Baltosios pupytės"
01:15 57 keleivis
02:40 Apgaulės meistrai 2
04:40 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Svotai 12
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/11s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/110s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/123s.
07:55 Farai 13/2s. (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/15s.
10:00 Meilės simfonija 1/7s.
10:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Pusfinalis. Rungtynių pertraukoje – "Krepšinio namai"
12:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
13:00 Pažadėtoji 7/2045s.
13:30 Pažadėtoji 7/2046s.
14:00 Pažadėtoji 7/2047s.
14:30 Pažadėtoji 7/2048s.
14:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Pusfinalis. Rungtynių pertraukoje – "Krepšinio namai"
16:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
17:00 TV Pagalba 14/10s.
17:55 Namų idėja su IKEA 2/2s.
18:30 TV3 žinios 256
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 256
19:30 Ledynmetis. Susidūrimas
21:15 Kingsman. Aukso ratas
00:10 Vizijos
01:45 Pavojingasis (kart.)
03:20 Paskutiniai riteriai (kart.)

| BTV

06:40 Mentalistas (12)
07:35 Pragaro virtuvė (20)
08:30 Kijevo operatyvinė grupė (11)
09:30 Teisingumo agentai (14)
10:30 Kobra 11 (10)
11:30 Ekstrasensų mūšis (12)
13:50 Pragaro virtuvė (21)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (12)
15:55 Teisingumo agentai (15)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Mentalistas (13)
19:30 Amerikietiškos imtynės (35)
20:30 Amerikietiškos imtynės (35)
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas
23:30 Grėsmė po vandeniu

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau