| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 147 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2008 m. N-7. 328 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2009–2010 m. N-7. 7 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 20 s.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 148 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonominė programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Bankas (Pank/The Bank). Serialas. Estija. 2018 m. N-14. 2 s. HD.
00:00 Mūsų gyvūnai. Programa apie augintinius. Ved. Rasa Eilunavičienė. (kart.)
00:30 Bloga mergaitė. 6 s. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimo spalvos. Gyvenimo būdo žurnalas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Bankas (Pank/The Bank). Serialas. Estija. 2018 m. N-14. 2 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 148 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1060)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1061)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1062)
07:30 Tomas ir Džeris (136)
07:40 Tomas ir Džeris (137)
07:50 Tomas ir Džeris (138)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
09:50 Mirtinas ginklas (13)
10:50 Kandisė Renuar (10)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (33)
13:00 Paskolinta meilė (40)
14:00 Našlaitės (72)
15:00 Svajoklė (72)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (9)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (8)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Apgaulės meistrai 2
01:05 Antrininkas (6)
02:05 Juodosios mišios
04:00 Alchemija. VDU karta
04:30 RETROSPEKTYVA
05:00 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Svotai 11
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/10s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/109s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/122s.
07:55 Gero vakaro šou 6/2s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3145
10:00 Meilės simfonija 1/5s.
11:00 Meilės simfonija 1/6s.
12:00 Svotai 12
13:00 Pažadėtoji 7/2043s.
13:30 Pažadėtoji 7/2044s.
14:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019
16:00 TV3 žinios 182
16:25 TV3 orai 182
16:30 TV Pagalba 14/9s.
18:30 TV3 žinios 255
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 255
19:30 Farai 13/2s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/2s.
21:00 TV3 vakaro žinios 146
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 146
22:00 Pavojingasis
23:55 Įrodytas nekaltumas 1/11s.
00:55 Vaiduoklių ieškotojai 1/15s.
01:20 Vaiduoklių ieškotojai 1/16s.
01:45 Rouzvudas 1/13s.
02:35 Imperija 2/8s.
03:25 Įrodytas nekaltumas 1/11s.
04:20 Naujakuriai 4/5s.
04:45 Naujakuriai 4/6s.
05:10 Svotai 12

| BTV

06:40 Mentalistas (11)
07:35 Pragaro virtuvė (19)
08:30 Kijevo operatyvinė grupė (10)
09:30 Teisingumo agentai (13)
10:30 Kobra 11 (9)
11:30 Ekstrasensų mūšis (11)
13:50 Pragaro virtuvė (20)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (11)
15:55 Teisingumo agentai (14)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (12)
19:30 PREMJERA Mirtinas ginklas (4)
20:30 Kvailiai šėlsta (10)
21:00 Grėsmė po vandeniu
22:55 Beverli Hilso policininkas
01:00 Mirtinas ginklas (4)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau