| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 145 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2008 m. N-7. 326 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2009–2010 m. N-7. 5 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 18 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 146 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?. TV žaidimas. Ved
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Portugalija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 18 s. (kart.
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 146 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1054)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1055)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1056)
07:30 Tomas ir Džeris (130)
07:40 Tomas ir Džeris (131)
07:50 Tomas ir Džeris (132)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
09:50 Mirtinas ginklas (11)
10:50 Kandisė Renuar (8)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (31)
13:00 Paskolinta meilė (38)
14:00 Našlaitės (70)
15:00 Svajoklė (70)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (7)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Galiu rytoj (3)
20:30 Galiu rytoj (4)
21:00 Rimti reikalai 2 (6)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Operacija "Salazaras"
00:35 Antrininkas (4)
01:40 Auksas
03:35 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Rouzvudas 1/10s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/8s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/107s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/120s.
07:55 Namas 2/2s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3143
10:00 Meilės simfonija 1/1s.
11:00 Meilės simfonija 1/2s.
12:00 Svotai 10
13:00 Pažadėtoji 7/2039s.
13:30 Pažadėtoji 7/2040s.
13:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
14:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Argentina – Serbija. Rungtynių pertraukoje – "Krepšinio namai".
15:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
16:00 TV3 žinios 180
16:25 TV3 orai 180
16:30 TV Pagalba 14/7s.
18:30 TV3 žinios 253
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 253
19:30 Prieš srovę 19/2s.
20:30 Kam ta meilė? 2/40s.
21:00 TV3 vakaro žinios 144
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 144
22:00 Įtariamasis
00:10 Įrodytas nekaltumas 1/9s.
01:10 Vaiduoklių ieškotojai 1/11s.
01:35 Vaiduoklių ieškotojai 1/12s.
02:00 Rouzvudas 1/11s.
02:50 Imperija 2/6s.
03:45 Įrodytas nekaltumas 1/9s.
04:35 Naujakuriai 4/3s.
05:00 Svotai 10

| BTV

06:20 Mentalistas (9)
07:15 Pragaro virtuvė (17)
08:10 Kijevo operatyvinė grupė (8)
09:10 Teisingumo agentai (11)
10:10 Kobra 11 (7)
11:10 Ekstrasensų mūšis (10)
13:50 Pragaro virtuvė (18)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (9)
15:55 Teisingumo agentai (12)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 Mentalistas (10)
19:30 PREMJERA Mirtinas ginklas (2)
20:30 Kvailiai šėlsta (8)
21:00 Nakties klajūnai
23:15 Išlikimo žaidimas
01:00 Mirtinas ginklas (2)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau