| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2005 m. N-7. 310 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 8/15 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 2 s.
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 132 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Baltijos keliui – 30. Tegul žydi laisvė. Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės. Ved. Edita Mildažytė (su vertimu į gestų k.)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5 (Suits 5). Serialas. JAV. 2015–2016 m. N-7. 5/6, 5/7 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 2 s. (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 132 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1006)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1007)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1008)
07:30 Tomas ir Džeris (82)
07:40 Tomas ir Džeris (83)
07:50 Tomas ir Džeris (84)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
09:50 Mirtis rojuje (3)
10:55 Kandisė Renuar (2)
12:00 Neklausk meilės vardo (104)
12:30 Neklausk meilės vardo (105)
13:00 Paskolinta meilė (22)
14:00 Našlaitės (54)
15:00 Svajoklė (54)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (15)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Bloga kompanija
00:50 Juodasis sąrašas (13)
01:45 Gangsterių medžiotojai
03:30 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 36
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/46s.
06:55 Simpsonai 23/7s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/8s. (kart.)
07:55 Ūkio šefas 1/12s. (kart.)
08:20 Maisto kelias 2/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3130
10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/33s.
11:00 Svotai 10
12:00 Svotai 11
13:00 Pažadėtoji 7/1978s.
13:30 Pažadėtoji 7/1979s.
14:00 Pažadėtoji 7/1980s.
14:30 Pažadėtoji 7/1981s.
15:00 Simpsonai 23/9s.
15:30 Simpsonai 23/10s.
16:00 TV3 žinios 164
16:25 TV3 orai 164
16:30 TV Pagalba 13/39s.
18:30 TV3 žinios 231
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 231
19:30 Atsargiai! Merginos 4/80s.
20:00 Atsargiai! Merginos 4/81s.
20:30 Kam ta meilė? 2/27s.
21:00 TV3 vakaro žinios 131
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 131
22:00 Sumokėti vaiduokliui
23:50 Kaulai 12/9s.
00:55 Nuodėmių daktaras 1/103s.
01:45 Raitelis be galvos 2/10s.
02:30 Greislendas 3/12s.
03:20 Kaulai 12/9s. (kart.)
04:10 Naujakuriai 3/5s.
04:35 Naujakuriai 3/6s.
05:00 Svotai 10 (kart.)

| BTV

06:05 Pragaro virtuvė (1)
07:00 Sudužusių žibintų gatvės (32)
08:00 Teisingumo agentai (35)
09:00 Kobra 11 (6)
11:00 Ekstrasensų mūšis (3)
13:50 Pragaro virtuvė (2)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (33)
15:55 Teisingumo agentai (36)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (7)
18:30 Mentalistas (16)
19:30 Akloji zona (11)
20:30 Kvailiai šėlsta (15)
21:00 Mergina traukiny
23:15 Pavojai gelmėse
01:25 Juodasis sąrašas (10)
02:15 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (9)
03:05 Akloji zona (11)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau