| LRT TELEVIZIJA

05:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2005 m. N-7. 309 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 8/14 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 1 s.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 131 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis. Hobitas. Penkių armijų mūšis (The Hobbit: The Battle of the Five Armies / The Hobbit: There and Back Again). Fantastinis nuotykių filmas....
01:05 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 1 s. (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 131 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1003)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1004)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1005)
07:30 Tomas ir Džeris (79)
07:40 Tomas ir Džeris (80)
07:50 Tomas ir Džeris (81)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
09:50 Mirtis rojuje (2)
10:55 Kandisė Renuar (1)
12:00 Neklausk meilės vardo (102)
12:30 Neklausk meilės vardo (103)
13:00 Paskolinta meilė (21)
14:00 Našlaitės (53)
15:00 Svajoklė (53)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (14)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Šalta dienos šviesa
22:50 Kai nesiseka, tai nesiseka
00:50 Projektas "Monstras"
02:10 Ben-Huras
04:05 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/107s.
06:55 Simpsonai 23/5s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/6s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 4/78s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 4/79s. (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/11s.
10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/31s.
11:00 Paslaptingas gyvenimas 1/32s.
12:00 Svotai 9
13:00 Pažadėtoji 7/1974s.
13:30 Pažadėtoji 7/1975s.
14:00 Pažadėtoji 7/1976s.
14:30 Pažadėtoji 7/1977s.
15:00 Simpsonai 23/7s.
15:30 Simpsonai 23/8s.
16:00 TV3 žinios 163
16:25 TV3 orai 163
16:30 TV Pagalba 13/37s.
18:30 TV3 žinios 228
18:52 TV3 sportas 1
18:57 TV3 orai 228
19:00 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Suomija – Lietuva 5
21:00 Egipto dievai
23:20 Lemtingas posūkis 4. Kruvinoji pradžia
01:15 Šešios dienos, septynios naktys (kart.)
03:00 Hitmanas. Agentas 47 (kart.)
04:40 Greislendas 3/9s.

| BTV

06:30 Mentalistas (15)
07:25 Pragaro virtuvė (20)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (31)
09:20 Teisingumo agentai (34)
10:20 Kobra 11 (5)
11:20 Ekstrasensų mūšis (13)
13:50 Pragaro virtuvė (1)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (32)
15:55 Teisingumo agentai (35)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (6)
19:30 Amerikietiškos imtynės (31)
20:30 Amerikietiškos imtynės (31)
21:30 Merginų kovos
23:40 Nojaus laivas

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau