| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 128 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2005 m. N-7. 307 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 8/12 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/11 s. HD.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 129 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5 (Suits 5). Serialas. JAV. 2015–2016 m. N-7. 5/2, 5/3 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/11 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 129 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (997)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (998)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (999)
07:30 Tomas ir Džeris (70)
07:40 Tomas ir Džeris (71)
07:50 Tomas ir Džeris (72)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (138)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
09:50 Mirtis rojuje (8)
10:55 Kandisė Renuar (9)
12:00 Neklausk meilės vardo (98)
12:30 Neklausk meilės vardo (99)
13:00 Paskolinta meilė (19)
14:00 Našlaitės (51)
15:00 Svajoklė (51)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (12)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Mirtinos žaizdos
00:40 Juodasis sąrašas (11)
01:35 Baudėjas. Karo zona
03:10 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/44s.
06:55 Simpsonai 23/1s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/2s. (kart.)
07:55 Svotai 6 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3128
10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/27s.
11:00 Paslaptingas gyvenimas 1/28s.
12:00 Svotai 7
13:00 Pažadėtoji 7/1966s.
13:30 Pažadėtoji 7/1967s.
14:00 Pažadėtoji 7/1968s.
14:30 Pažadėtoji 7/1969s.
15:00 Simpsonai 23/3s.
15:30 Simpsonai 23/4s.
16:00 TV3 žinios 160
16:25 TV3 orai 160
16:30 TV Pagalba 13/35s.
18:30 TV3 žinios 225
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 225
19:30 Atsargiai! Merginos 4/76s.
20:00 Atsargiai! Merginos 4/77s.
20:30 Kam ta meilė? 2/25s.
21:00 TV3 vakaro žinios 128
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 128
22:00 Pagrobimas
23:50 Kaulai 12/7s.
00:50 Legendos 2/10s.
01:45 Raitelis be galvos 2/7s.
02:35 Greislendas 3/9s.
03:20 Kaulai 12/7s. (kart.)
04:10 Naujakuriai 2/23s.
04:35 Naujakuriai 2/24s.
05:00 Svotai 7 (kart.)

| BTV

06:30 Mentalistas (13)
07:25 Pragaro virtuvė (18)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (29)
09:20 Teisingumo agentai (32)
10:20 Kobra 11 (3)
11:20 Ekstrasensų mūšis (2)
13:50 Pragaro virtuvė (19)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (30)
15:55 Teisingumo agentai (33)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (4)
18:30 Mentalistas (14)
19:30 Akloji zona (9)
20:30 Kvailiai šėlsta (13)
21:00 Sergėtojas
22:50 Tikras išbandymas
01:00 F. T. Budrioji akis (57)
01:50 Akloji zona (9)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau