| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2005 m. N-7. 306 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 8/11 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/10 s. HD.
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 128 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
19:30 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 4 (Suits 4). Serialas. JAV. 2014–2015 m. N-7. 4/16 s. HD.
23:43 Kostiumuotieji 5 (Suits 5). Serialas. JAV. 2015–2016 m. N-7. 5/1 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/10 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 128 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (994)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (995)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (996)
07:30 Tomas ir Džeris (67)
07:40 Tomas ir Džeris (68)
07:50 Tomas ir Džeris (69)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
09:50 Mirtis rojuje (7)
10:55 Kandisė Renuar (8)
12:00 Neklausk meilės vardo (96)
12:30 Neklausk meilės vardo (97)
13:00 Paskolinta meilė (18)
14:00 Našlaitės (50)
15:00 Svajoklė (50)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (11)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Baudėjas. Karo zona
00:35 Juodasis sąrašas (10)
01:30 Nežinomas
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/43s.
06:55 Simpsonai 22/21s. (kart.)
07:25 Simpsonai 22/22s. (kart.)
07:55 Ūkio šefas 1/11s. (kart.)
08:20 Maisto kelias 2/7s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3127
10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/25s.
11:00 Paslaptingas gyvenimas 1/26s.
12:00 Svotai 6
13:00 Pažadėtoji 7/1962s.
13:30 Pažadėtoji 7/1963s.
14:00 Pažadėtoji 7/1964s.
14:30 Pažadėtoji 7/1965s.
15:00 Simpsonai 23/1s.
15:30 Simpsonai 23/2s.
16:00 TV3 žinios 159
16:25 TV3 orai 159
16:30 TV Pagalba 12/41s.
18:30 TV3 žinios 224
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 224
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva - Serbija 4
21:30 TV3 vakaro žinios 127
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 127
22:30 Hitmanas. Agentas 47
00:20 Kaulai 12/6s.
01:15 Legendos 2/9s.
02:05 Raitelis be galvos 2/6s.
02:55 Greislendas 3/8s.
03:45 Kaulai 12/6s. (kart.)
04:35 Legendos 2/9s. (kart.)

| BTV

06:25 Mentalistas (12)
07:20 Pragaro virtuvė (17)
08:15 Sudužusių žibintų gatvės (28)
09:15 Teisingumo agentai (31)
10:15 Kobra 11 (2)
11:15 Ekstrasensų mūšis (1)
13:50 Pragaro virtuvė (18)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (29)
15:55 Teisingumo agentai (32)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Mentalistas (13)
19:30 Akloji zona (8)
20:30 Kvailiai šėlsta (12)
21:00 Tikras išbandymas
23:15 Drąsiaširdis
01:15 Juodasis sąrašas (9)
02:00 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (8)
02:50 Akloji zona (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau