| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 113 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2003 m. N-7. 292 s.
10:00 LR Ministro Pirmininko kandidatūros svarstymas ir tvirtinimas. Tiesioginė transliacija iš Seimo (su vertimu į gestų k.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 114 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 3 (Suits 3)
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 114 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (952)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (953)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (954)
07:30 Tomas ir Džeris (25)
07:40 Tomas ir Džeris (26)
07:50 Tomas ir Džeris (27)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
09:50 Mirtis rojuje (1)
10:55 Kandisė Renuar (4)
12:00 Neklausk meilės vardo (69)
12:30 Neklausk meilės vardo (70)
13:00 Paskolinta meilė (4)
14:00 Našlaitės (36)
15:00 Svajoklė (36)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (21)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Greitojo reagavimo būrys
00:50 Kortų namelis (7)
01:50 Masalas
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/11s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/16s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/17s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 3/55s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 3/56s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3116
10:00 Meilės sparnai 1/71s.
11:00 Meilės sparnai 1/72s.
12:00 Tai bent giminaičiai 6
13:00 Pažadėtoji 6/553s.
13:30 Pažadėtoji 6/554s.
14:00 Pažadėtoji 6/555s.
14:30 Pažadėtoji 6/556s.
15:00 Simpsonai 21/18s.
15:30 Simpsonai 21/19s.
16:00 TV3 žinios 145
16:25 TV3 orai 145
16:30 TV Pagalba 11/58s.
18:30 TV3 žinios 204
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 204
19:30 Atsargiai! Merginos 4/57s.
20:30 Kam ta meilė? 2/14s.
21:00 TV3 vakaro žinios 116
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 116
22:00 Sugrįžimas
23:50 Kaulai 11/17s.
00:50 24 valandos. Palikimas 1/10s.
01:40 Detektyvas Bekstriomas 1/8s.
02:30 Salemas 3/7s.
03:20 Kaulai 11/17s. (kart.)
04:10 Moderni šeima 7/18s.
04:35 Tai bent giminaičiai 6 (kart.)

| BTV

06:20 Pragaro virtuvė (3)
07:15 Sudužusių žibintų gatvės (14)
08:15 Teisingumo agentai (17)
09:15 Kobra 11 (1)
11:15 Ekstrasensų mūšis (9)
13:50 Pragaro virtuvė (4)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (15)
15:55 Teisingumo agentai (18)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (2)
18:30 Mentalistas (23)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
20:30 Kvailiai šėlsta (1)
21:00 Kaip žaibo trenksmas
23:20 Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas
01:10 F. T. Budrioji akis (45)
02:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau