| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 108 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2002 m. N-7. 287 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/19 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/5 s. HD.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 109 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 3 (Suits 3). Serialas. JAV. 2013–2014 m. N-7. 3/2, 3/3 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/5 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 109 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (937)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (938)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (939)
07:30 Tomas ir Džeris (10)
07:40 Tomas ir Džeris (11)
07:50 Tomas ir Džeris (12)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (98)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (99)
09:50 Mirtis rojuje (4)
10:55 Kandisė Renuar (9)
12:00 Neklausk meilės vardo (60)
12:30 Neklausk meilės vardo (61)
13:00 Mano likimas (103)
14:00 Našlaitės (31)
15:00 Svajoklė (31)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (16)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Menas vogti
00:20 Kortų namelis (3)
01:20 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo
03:15 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Gyvenimo išdaigos 2/20s.
06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/8s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/6s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/7s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 3/47s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 3/48s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3112
10:00 Meilės sparnai 1/61s.
11:00 Meilės sparnai 1/62s.
12:00 Tai bent giminaičiai 1
13:00 Pažadėtoji 6/533s.
13:30 Pažadėtoji 6/534s.
14:00 Pažadėtoji 6/535s.
14:30 Pažadėtoji 6/536s.
15:00 Simpsonai 21/8s.
15:30 Simpsonai 21/9s.
16:00 TV3 žinios 140
16:25 TV3 orai 140
16:30 TV Pagalba 11/53s.
18:30 TV3 žinios 197
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 197
19:30 Atsargiai! Merginos 3/49s.
20:00 Atsargiai! Merginos 3/50s.
20:30 Kam ta meilė? 2/10s.
21:00 TV3 vakaro žinios 112
21:57 TV3 orai 112
22:00 Aš, kitas aš ir Irena
00:15 Kaulai 11/13s.
01:15 24 valandos. Palikimas 1/6s.
02:05 Detektyvas Bekstriomas 1/4s.
02:55 Salemas 3/3s.
03:50 Kaulai 11/13s. (kart.)
04:40 Tai bent giminaičiai 1

| BTV

06:15 Mentalistas (18)
07:10 Pragaro virtuvė (14)
08:05 Sudužusių žibintų gatvės (9)
09:05 Teisingumo agentai (12)
10:05 Kobra 11 (13)
11:05 Ekstrasensų mūšis (7)
13:50 Pragaro virtuvė (15)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (10)
15:55 Teisingumo agentai (13)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (14)
18:30 Mentalistas (19)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17)
20:30 Varom! (21)
21:00 Neramumai Bronkse
22:50 Žvaigždžių kelias į begalybę
01:10 F. T. Budrioji akis (41)
02:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau