| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2002 m. N-7. 286 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/18 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/4 s. HD.
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 108 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Premjera. Žalgirio mūšis. Dokumentinis filmas. Rež. Pawel Pitera. 2018 m. N-7.
23:10 Dviračio žinios
23:40 Kostiumuotieji 2 (Suits 2). Serialas. JAV. 2012–2013 m. N-7. 2/16 s. HD.
00:23 Kostiumuotieji 3 (Suits 3). Serialas. JAV. 2013–2014 m. N-7. 3/1 s. HD.
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/4 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 108 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (934)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (935)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (936)
07:30 Tomas ir Džeris (7)
07:40 Tomas ir Džeris (8)
07:50 Tomas ir Džeris (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (96)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (97)
09:50 Mirtis rojuje (3)
10:55 Kandisė Renuar (8)
12:00 Neklausk meilės vardo (58)
12:30 Neklausk meilės vardo (59)
13:00 Mano likimas (102)
14:00 Našlaitės (30)
15:00 Svajoklė (30)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (15)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo
00:50 Kortų namelis (2)
01:50 Turistas
03:30 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/7s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/4s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/5s. (kart.)
07:55 Ūkio šefas 1/7s. (kart.)
08:20 Skaniai ir paprastai 2/11s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3111
10:00 Meilės sparnai 1/59s.
11:00 Meilės sparnai 1/60s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 2/19s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 2/20s.
13:00 Pažadėtoji 6/529s.
13:30 Pažadėtoji 6/530s.
14:00 Pažadėtoji 6/531s.
14:30 Pažadėtoji 6/532s.
15:00 Simpsonai 21/6s.
15:30 Simpsonai 21/7s.
16:00 TV3 žinios 139
16:25 TV3 orai 139
16:30 TV Pagalba 11/52s.
18:30 TV3 žinios 196
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 196
19:30 Atsargiai! Merginos 3/47s.
20:00 Atsargiai! Merginos 3/48s.
20:30 Kam ta meilė? 2/9s.
21:00 TV3 vakaro žinios 111
21:57 TV3 orai 111
22:00 Už priešo linijos 2
00:00 Kaulai 11/12s.
01:00 24 valandos. Palikimas 1/5s.
01:55 Detektyvas Bekstriomas 1/3s.
02:45 Salemas 3/2s.
03:40 Kaulai 11/12s. (kart.)
04:30 Moderni šeima 7/15s.
04:55 Gyvenimo išdaigos 2/19s.
05:20 Gyvenimo išdaigos 2/20s.

| BTV

06:25 Mentalistas (17)
07:20 Pragaro virtuvė (13)
08:15 Sudužusių žibintų gatvės (8)
09:15 Teisingumo agentai (11)
10:15 Kobra 11 (12)
11:15 Ekstrasensų mūšis (6)
13:50 Pragaro virtuvė (14)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (9)
15:55 Teisingumo agentai (12)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 Mentalistas (18)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
20:30 Varom! (20)
21:00 Žvaigždžių kelias į begalybę
23:20 Išvadavimas
01:20 Juodasis sąrašas (5)
02:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (4)
02:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau