| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 107 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Gimę tą pačią dieną. Gitanas Nausėda.
09:45 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracija. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:00 Šv. mišios, skirtos Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijai. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
14:20 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracija. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
16:00 Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos šventinis koncertas. Tiesioginė transliacija iš S. Daukanto aikštės.
17:25 Loterija „Keno Loto“."
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis. Pasaulio pabaiga (The World's End)
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Mano tautinis kostiumas: būta ir atkurta. Dokumentinė apybraiža. Scen. aut. Zita Kelmickaitė, rež. Juozas Javaitis. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kolumbijoje tvoros nežydi. Scen. aut. Zita Kelmickaitė, rež. Valdas Babaliauskas. 2012 m. (kart.)

| LNK

06:15 Mano gyvenimo šviesa (931)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (932)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (933)
07:30 Tomas ir Džeris (4)
07:40 Tomas ir Džeris (5)
07:50 Tomas ir Džeris (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (95)
09:50 Mirtis rojuje (2)
10:55 Kandisė Renuar (7)
12:00 Neklausk meilės vardo (57)
13:00 Mano likimas (101)
14:00 Našlaitės (29)
15:00 Svajoklė (29)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (14)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Džonas Vikas
23:05 Banga
01:10 Mirties angelas
02:35 Pasekmė
04:05 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Gyvenimo išdaigos 2/16s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/200s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/2s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/3s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 3/45s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 3/46s. (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/6s.
10:00 Meilės sparnai 1/57s.
11:00 Meilės sparnai 1/58s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 2/17s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 2/18s.
13:00 Pažadėtoji 6/525s.
13:30 Pažadėtoji 6/526s.
14:00 Pažadėtoji 6/527s.
14:30 Pažadėtoji 6/528s.
15:00 Simpsonai 21/4s.
15:30 Simpsonai 21/5s.
16:00 TV3 žinios 138
16:25 TV3 orai 138
16:30 TV Pagalba 11/30s.
18:30 TV3 žinios 193
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 193
19:30 Liūtas karalius
21:15 Kodas: L.O. B. I. A. I.
23:50 Žmogus prieš...
01:30 Geras, blogas ir negyvas (kart.)
02:55 Ginkluotas atsakas (kart.)
04:30 24 valandos. Palikimas 1/3s.

| BTV

06:30 Mentalistas (16)
07:25 Pragaro virtuvė (12)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (7)
09:20 Teisingumo agentai (10)
10:20 Kobra 11 (11)
11:20 Ekstrasensų mūšis (12)
13:50 Pragaro virtuvė (13)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (8)
15:55 Teisingumo agentai (11)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 Mentalistas (17)
19:30 Amerikietiškos imtynės (26)
20:30 Amerikietiškos imtynės (26)
21:30 Pasmerktieji 2
23:15 Kariai angelai
01:05 F. T. Budrioji akis (40)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau