| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 106 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2002 m. N-7. 285 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/17 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/3 s. HD.
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 107 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 2 (Suits 2). Serialas. JAV. 2012–2013 m. N-7. 2/14, 2/15 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/3 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 107 s. HD (kart.

| LNK

06:15 Mano gyvenimo šviesa (928)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (929)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (930)
07:30 Tomas ir Džeris (1)
07:40 Tomas ir Džeris (2)
07:50 Tomas ir Džeris (3)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (92)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
09:50 Mirtis rojuje (1)
10:55 Kandisė Renuar (6)
12:00 Neklausk meilės vardo (55)
12:30 Neklausk meilės vardo (56)
13:00 Mano likimas (100)
14:00 Našlaitės (28)
15:00 Svajoklė (28)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (13)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pasekmė
00:25 Kortų namelis (1)
01:25 Paskutinė s#####
03:05 Alchemija. Švietimo amžius
03:35 RETROSPEKTYVA
04:05 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Gyvenimo išdaigos 2/14s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/160s. (kart.)
06:55 Simpsonai 20/21s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/1s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 3/43s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 3/44s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3110
10:00 Meilės sparnai 1/55s.
11:00 Meilės sparnai 1/56s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 2/15s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 2/16s.
13:00 Pažadėtoji 6/521s.
13:30 Pažadėtoji 6/522s.
14:00 Pažadėtoji 6/523s.
14:30 Pažadėtoji 6/524s.
15:00 Simpsonai 21/2s.
15:30 Simpsonai 21/3s.
16:00 TV3 žinios 137
16:25 TV3 orai 137
16:30 TV Pagalba 11/25s.
18:30 TV3 žinios 192
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 192
19:30 Atsargiai! Merginos 3/45s.
20:00 Atsargiai! Merginos 3/46s.
20:30 Kam ta meilė? 2/8s.
21:00 TV3 vakaro žinios 110
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 110
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas
23:55 Kaulai 11/11s.
00:55 24 valandos. Palikimas 1/4s.
01:45 Detektyvas Bekstriomas 1/2s.
02:35 Salemas 3/1s.
03:30 Kaulai 11/11s. (kart.)
04:20 Moderni šeima 7/14s.
04:45 Gyvenimo išdaigos 2/15s. (kart.)
05:15 Gyvenimo išdaigos 2/16s. (kart.)

| BTV

06:30 Mentalistas (15)
07:25 Pragaro virtuvė (11)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (6)
09:20 Teisingumo agentai (9)
10:20 Kobra 11 (10)
11:20 Ekstrasensų mūšis (11)
13:50 Pragaro virtuvė (12)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (7)
15:55 Teisingumo agentai (10)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Mentalistas (16)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)
20:30 Varom! (19)
21:00 Kariai angelai
22:50 Amerikos kikboksininkas
00:40 F. T. Budrioji akis (39)
01:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau