| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 105 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2002 m. N-7. 284 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/16 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/2 s. HD.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 106 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Lūkesčiai ir vizijos. Kokio LRT tikisi visuomenė?
23:00 Dviračio žinios
23:30 Kostiumuotieji 2 (Suits 2). Serialas. JAV. 2012–2013 m. N-7. 2/12, 2/13 s. HD.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/2 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 106 s. HD (kart.

| LNK

06:15 Mano gyvenimo šviesa (925)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (926)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (927)
07:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (15)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (90)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (91)
09:50 Mirtis rojuje (8)
10:55 Kandisė Renuar (5)
12:00 Neklausk meilės vardo (53)
12:30 Neklausk meilės vardo (54)
13:00 Mano likimas (99)
14:00 Našlaitės (27)
15:00 Svajoklė (27)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (12)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Paskutinė s#####
00:25 Gyvi numirėliai (16)
01:25 Šakalas
03:30 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Gyvenimo išdaigos 2/12s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/6s. (kart.)
06:55 Simpsonai 20/19s. (kart.)
07:25 Simpsonai 20/20s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 3/41s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 3/42s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3109
10:00 Meilės sparnai 1/53s.
11:00 Meilės sparnai 1/54s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 2/13s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 2/14s.
13:00 Pažadėtoji 6/517s.
13:30 Pažadėtoji 6/518s.
14:00 Pažadėtoji 6/519s.
14:30 Pažadėtoji 6/520s.
15:00 Simpsonai 20/21s.
15:30 Simpsonai 21/1s.
16:00 TV3 žinios 136
16:25 TV3 orai 136
16:30 TV Pagalba 11/51s.
18:30 TV3 žinios 191
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 191
19:30 Atsargiai! Merginos 3/43s.
20:00 Atsargiai! Merginos 3/44s.
20:30 Kam ta meilė? 2/7s.
21:00 TV3 vakaro žinios 109
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 109
22:00 Ginkluotas atsakas
22:25 Vikinglotto 28
23:55 Kaulai 11/10s.
00:55 24 valandos. Palikimas 1/3s.
01:45 Detektyvas Bekstriomas 1/1s.
02:35 Amerikietiška siaubo istorija 5/12s.
03:30 Kaulai 11/10s. (kart.)
04:25 Moderni šeima 7/13s.
04:50 Gyvenimo išdaigos 2/13s. (kart.)
05:15 Gyvenimo išdaigos 2/14s. (kart.)

| BTV

06:30 Mentalistas (14)
07:25 Pragaro virtuvė (10)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (5)
09:20 Teisingumo agentai (8)
10:20 Kobra 11 (9)
11:15 Ekstrasensų mūšis (10)
13:50 Pragaro virtuvė (11)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (6)
15:55 Teisingumo agentai (9)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (15)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14)
20:30 Varom! (18)
21:00 Amerikos kikboksininkas
22:50 Artėjant prie nežinomybės
00:35 F. T. Budrioji akis (38)
01:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau