| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 90 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2001 m. N-7. 269 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/1 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13/Kommissar Rex 13). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2011–2012 m. N-7. 13/11 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 91 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 9 d."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 5 s. HD.
23:45 Klausimėlis.lt.
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/17 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 5 s. HD (kart.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 91 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (880)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (881)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (882)
07:35 Tomo ir Džerio šou (26)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (60)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
10:00 Mirtis rojuje (1)
11:15 Namai, kur širdis (98)
12:00 Neklausk meilės vardo (23)
12:30 Neklausk meilės vardo (24)
13:00 Mano likimas (84)
14:00 Našlaitės (12)
15:00 Svajoklė (12)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogžudystė
00:20 Gyvi numirėliai (4)
01:10 Baudžiamasis būrys
02:45 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Virtuvė 6/15s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/172s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1908s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1910s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 1/17s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 1/18s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3097
10:00 Meilės sparnai 1/23s.
11:00 Meilės sparnai 1/24s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 1/3s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 1/4s.
13:00 Pažadėtoji 6/457s.
13:30 Pažadėtoji 6/458s.
14:00 Pažadėtoji 6/459s.
14:30 Pažadėtoji 6/460s.
15:00 Simpsonai 19/1911s.
15:30 Simpsonai 19/1912s.
16:00 TV3 žinios 120
16:25 TV3 orai 120
16:30 TV Pagalba 11/31s.
18:30 TV3 žinios 169
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 169
19:30 Atsargiai! Merginos 1/19s.
20:00 Atsargiai! Merginos 1/20s.
20:30 Prakeikti 7/71s.
21:00 TV3 vakaro žinios 96
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 96
22:00 Sveiki atvykę į džiungles
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/6s.
00:50 X failai 10/6s.
01:40 Amerikiečiai 5/13s.
02:40 Tėvynė 5/11s.
03:50 Kalėjimo bėgliai 1/6s. (kart.)
04:40 Gyvenimo išdaigos 1/1s.
05:05 Gyvenimo išdaigos 1/2s.
05:35 Virtuvė 6/16s.

| BTV

06:45 Mentalistas (70)
07:35 Pragaro virtuvė (10)
08:30 Sudužusių žibintų gatvės (15)
09:30 Nemiga (9)
10:30 Kobra 11 (11)
11:30 Ekstrasensų mūšis (13)
13:50 Pragaro virtuvė (11)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (16)
15:55 Nemiga (10)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 Mentalistas (1)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)
20:30 Varom! (6)
21:00 Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams
22:50 Priešas už vartų
01:20 F. T. Budrioji akis (25)
02:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau