| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2001 m. N-7. 268 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 6/25 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13/Kommissar Rex 13). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2011–2012 m. N-7. 13/10 s.
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 90 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Politinių diskusijų laida. Ved
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 4 s. HD.
23:45 Klausimėlis.lt.
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/16 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 4 s. HD (kart.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 90 s. HD (kart.

| LNK

06:10 Mano gyvenimo šviesa (877)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (878)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (879)
07:35 Tomo ir Džerio šou (25)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
10:00 Mirtis rojuje (8)
11:15 Namai, kur širdis (97)
12:00 Neklausk meilės vardo (21)
12:30 Neklausk meilės vardo (22)
13:00 Mano likimas (83)
14:00 Našlaitės (11)
15:00 Svajoklė (11)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Baudžiamasis būrys
00:25 Gyvi numirėliai (3)
01:10 Tik nekvieskite farų!
02:50 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/42s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/34s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1906s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1907s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 41 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3096
10:00 Meilės sparnai 1/21s.
11:00 Meilės sparnai 1/22s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 1/1s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 1/2s.
13:00 Pažadėtoji 6/453s.
13:30 Pažadėtoji 6/454s.
14:00 Pažadėtoji 6/455s.
14:30 Pažadėtoji 6/456s.
15:00 Simpsonai 19/1908s.
15:30 Simpsonai 19/1910s.
16:00 TV3 žinios 119
16:25 TV3 orai 119
16:30 TV Pagalba 11/26s.
18:30 TV3 žinios 168
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 168
19:30 Atsargiai! Merginos 1/17s.
20:00 Atsargiai! Merginos 1/18s.
20:30 Prakeikti 7/70s.
21:00 TV3 vakaro žinios 95
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 95
22:00 Jūrų pėstininkas 4:Judantis taikinys
23:45 Kalėjimo bėgliai 1/5s.
00:50 X failai 10/5s.
01:35 Amerikiečiai 5/12s.
02:35 Tėvynė 5/10s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/5s. (kart.)
04:25 Paskutinis iš Magikianų 5/9s.
04:50 Paskutinis iš Magikianų 5/10s.
05:20 Virtuvė 6/15s.

| BTV

06:50 Mentalistas (69)
07:40 Pragaro virtuvė (9)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (14)
09:35 Nemiga (8)
10:35 Kobra 11 (10)
11:35 Ekstrasensų mūšis (12)
13:50 Pragaro virtuvė (10)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (15)
15:55 Nemiga (9)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Mentalistas (70)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)
20:30 Varom! (5)
21:00 Priešas už vartų
23:30 Nusikaltėlių šalis
01:10 Juodasis sąrašas (1)
01:55 Mirties įšalas (6)
02:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau