| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 87 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2001 m. N-7. 267 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 6/24 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13/Kommissar Rex 13). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2011–2012 m. N-7. 13/9 s.
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 88 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 3 s. HD.
23:45 Klausimėlis.lt.
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/15 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 88 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (871)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (872)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (873)
07:35 Tomo ir Džerio šou (23)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (54)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
10:00 Mirtis rojuje (6)
11:15 Namai, kur širdis (95)
12:00 Neklausk meilės vardo (17)
12:30 Neklausk meilės vardo (18)
13:00 Mano likimas (81)
14:00 Našlaitės (9)
15:00 Svajoklė (9)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Kraujo kerštas
00:40 Gyvi numirėliai (2)
01:40 Užpuolikai
03:20 Alchemija. Švietimo amžius
03:50 RETROSPEKTYVA
04:20 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Virtuvė 6/13s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/152s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1902s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1903s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 1/13s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 1/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3095
10:00 Meilės sparnai 1/17s.
11:00 Meilės sparnai 1/18s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1/119s.
13:00 Pažadėtoji 6/445s.
13:30 Pažadėtoji 6/446s.
14:00 Pažadėtoji 6/447s.
14:30 Pažadėtoji 6/448s.
15:00 Simpsonai 19/1904s.
15:30 Simpsonai 19/1905s.
16:00 TV3 žinios 117
16:25 TV3 orai 117
16:30 TV Pagalba 11/23s.
18:30 TV3 žinios 164
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 164
19:30 Atsargiai! Merginos 1/15s.
20:00 Atsargiai! Merginos 1/16s.
20:30 Prakeikti 7/69s.
21:00 TV3 vakaro žinios 94
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 94
22:00 12 galimybių 2. Perkrauta
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/4s.
00:55 X failai 10/4s.
01:45 Amerikiečiai 5/11s.
02:35 Tėvynė 5/9s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/4s. (kart.)
04:25 Tarp mūsų, mergaičių 1/118s. (kart.)
05:20 Virtuvė 6/14s.

| BTV

06:25 Mentalistas (67)
07:20 Pragaro virtuvė (7)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (12)
09:20 Nemiga (6)
10:20 Kobra 11 (8)
11:20 Ekstrasensų mūšis (11)
13:50 Pragaro virtuvė (8)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (13)
15:55 Nemiga (7)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Mentalistas (68)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
20:30 Varom! (4)
21:00 Kova iki mirties
23:00 Kylanti audra
01:00 F. T. Budrioji akis (23)
01:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau