| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 85 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2001 m. N-7. 265 s.
10:00 Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo (su vertimu į gestų k.)
11:10 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13/Kommissar Rex 13). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2011–2012 m. N-7. 13/7 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 86 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 8 d."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 1 s. HD.
23:45 Klausimėlis.lt.
00:05 Premjera. 12 beždžionių 3 (12 Monkeys 3/Twelve Monkeys 3). Fantastinis veiksmo serialas. JAV. 2016–2017 m. N-14. 3/10 s. HD.
00:45 Klausimėlis.lt (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (865)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (866)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (867)
07:35 Tomo ir Džerio šou (21)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)
10:00 Mirtis rojuje (4)
11:15 Namai, kur širdis (93)
12:00 Neklausk meilės vardo (13)
12:30 Neklausk meilės vardo (14)
13:00 Mano likimas (79)
14:00 Našlaitės (7)
15:00 Svajoklė (7)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Cimbelinas
00:25 Išbandymų diena (13)
01:25 Tamsioji banga
03:20 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Virtuvė 6/11s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/170s. (kart.)
06:55 Simpsonai 18/20s. (kart.)
07:25 Simpsonai 18/21s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 1/9s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 1/10s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3093
10:00 Meilės sparnai 1/13s.
11:00 Meilės sparnai 1/14s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1/117s.
13:00 Pažadėtoji 6/437s.
13:30 Pažadėtoji 6/438s.
14:00 Pažadėtoji 6/439s.
14:30 Pažadėtoji 6/440s.
15:00 Simpsonai 18/22s.
15:30 Simpsonai 19/1901s.
16:00 TV3 žinios 115
16:25 TV3 orai 115
16:30 TV Pagalba 11/17s.
18:30 TV3 žinios 162
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 162
19:30 Atsargiai! Merginos 1/11s.
20:00 Atsargiai! Merginos 1/12s.
20:30 Prakeikti 7/67s.
21:00 TV3 vakaro žinios 92
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 92
22:00 Pagrobimas
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/2s.
00:55 X failai 10/2s.
01:45 Amerikiečiai 5/9s.
02:40 Tėvynė 5/7s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/2s. (kart.)
04:30 Tarp mūsų, mergaičių 1/116s. (kart.)
05:20 Virtuvė 6/12s.

| BTV

06:30 Mentalistas (65)
07:25 Pragaro virtuvė (5)
08:25 Sudužusių žibintų gatvės (10)
09:25 Nemiga (4)
10:25 Kobra 11 (6)
11:25 Ekstrasensų mūšis (11)
13:50 Pragaro virtuvė (6)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (11)
15:55 Nemiga (5)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (7)
18:30 Mentalistas (66)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
20:30 Varom! (2)
21:00 Prezidento patikėtinis
22:55 Trigubas X
01:30 F. T. Budrioji akis (21)
02:15 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau