| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 71 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2000 m. N-7. 251 s.
10:25 Aukštuomenės daktaras 7 (Royal Pains 7). Serialas. JAV. 2014–2015 m. N-7. 7/2, 7/3 s. HD.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 71 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 5 d."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3 (12 Monkeys 3/Twelve Monkeys 3). Fantastinis veiksmo serialas. JAV. 2016–2017 m. N-14. 3/8 s. HD.
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/4 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 5 d. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 72 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (820)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (821)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (822)
07:35 Tomo ir Džerio šou (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (20)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
10:00 Namai, kur širdis (70)
10:40 Namai, kur širdis (71)
11:20 Namai, kur širdis (72)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (55)
14:00 Mano likimas (56)
15:00 Dvi šeimos (80)
15:30 Dvi šeimos (81)
16:00 Dvi šeimos (82)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 PREMJERA Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Miesto teisingumas
00:25 Išbandymų diena (1)
01:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
03:10 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Virtuvė 5/16s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/27s. (kart.)
06:55 Simpsonai 17/11s. (kart.)
07:25 Simpsonai 17/12s. (kart.)
07:55 Namas 1/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3079
10:00 Deganti širdis 1/21s.
11:00 Deganti širdis 1/22s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1/103s.
13:00 Pažadėtoji 6/377s.
13:30 Pažadėtoji 6/378s.
14:00 Pažadėtoji 6/379s.
14:30 Pažadėtoji 6/380s.
15:00 Simpsonai 17/13s.
15:30 Simpsonai 17/14s.
16:00 TV3 žinios 100
16:25 TV3 orai 100
16:30 TV Pagalba 13/55s.
18:30 TV3 žinios 141
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 141
19:30 Prieš srovę 19/20s.
20:30 Prakeikti 7/55s.
21:00 TV3 vakaro žinios 80
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 80
22:00 Loganų sėkmė
00:20 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/13s.
01:20 Tironas 2/12s.
02:15 Amerikiečiai 4/10s.
03:10 Ekstrasensai tiria 6/108s.
04:35 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/13s. (kart.)
05:25 Virtuvė 5/17s.

| BTV

06:35 Džiunglių princesė Šina (6)
07:35 Stoties policija (38)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (31)
09:35 Paskutinis faras (41)
10:35 Kobra 11 (7)
11:35 Ekstrasensų mūšis (5)
13:45 Stoties policija (39)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (32)
15:55 Paskutinis faras (42)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris - Lietkabelis
21:00 Vienveidis
22:45 Aš esu legenda
00:40 Kas žudikas? (6)
01:50 F. T. Budrioji akis (9)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau