| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 70 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2000 m. N-7. 250 s.
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6). Serialas. JAV. 2013–2014 m. N-7. 6/13 s. HD.
11:05 Aukštuomenės daktaras 7 (Royal Pains 7). Serialas. JAV. 2014–2015 m. N-7. 7/1 s. HD.
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 70 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
19:30 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Politinių diskusijų laida. Ved
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės istorija 4 (The Weissensee Saga 4). Serialas. Vokietija. 2017 m. N-7. 4/5 s. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/3 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 71 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (817)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (818)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (819)
07:35 Tomo ir Džerio šou (5)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (18)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (19)
10:00 Namai, kur širdis (67)
10:40 Namai, kur širdis (68)
11:20 Namai, kur širdis (69)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (53)
14:00 Mano likimas (54)
15:00 Dvi šeimos (78)
15:30 Dvi šeimos (79)
16:00 Dvi šeimos (80)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 PREMJERA Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Trigubas X. Aukštesnis lygis
00:30 Judantis objektas (22)
01:35 Galutinis tikslas 4
03:00 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/25s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/13s. (kart.)
06:55 Simpsonai 17/8s. (kart.)
07:25 Simpsonai 17/10s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 37 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3078
10:00 Deganti širdis 1/19s.
11:00 Deganti širdis 1/20s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1/102s.
13:00 Pažadėtoji 6/373s.
13:30 Pažadėtoji 6/374s.
14:00 Pažadėtoji 6/375s.
14:30 Pažadėtoji 6/376s.
15:00 Simpsonai 17/11s.
15:30 Simpsonai 17/12s.
16:00 TV3 žinios 99
16:25 TV3 orai 99
16:30 TV Pagalba 13/54s.
18:30 TV3 žinios 140
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 140
19:30 Namas 1/13s.
20:30 Prakeikti 7/54s.
21:00 TV3 vakaro žinios 79
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 79
22:00 Mirtinas šūvis
00:25 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/12s.
01:20 Tironas 2/11s.
02:05 Amerikiečiai 4/9s.
03:00 Ekstrasensai tiria 6/107s.
04:25 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/12s. (kart.)
05:10 Virtuvė 5/16s.

| BTV

06:35 Džiunglių princesė Šina (5)
07:35 Stoties policija (37)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (30)
09:35 Paskutinis faras (40)
10:35 Kobra 11 (6)
11:35 Ekstrasensų mūšis (4)
13:45 Stoties policija (38)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (31)
15:55 Paskutinis faras (41)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (7)
18:30 Mentalistas (60)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (13)
20:25 Tautos tarnas (21)
21:00 Aš esu legenda
23:00 Drakono vartai
01:30 Iliuzija (10)
02:25 Mirties įšalas (2)
03:15 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (13)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau