| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 68 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Europos Parlamentą debatai. Ved. E. Jakilaitis (su vertimu į gestų k.)
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Pusvalandis iki „Eurovizijos"
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 2019"
00:45 Klausimėlis.lt (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 69 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (811)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (812)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (813)
07:35 Tomo ir Džerio šou (3)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (14)
09:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (15)
10:10 Namai, kur širdis (63)
10:55 Paveldėtoja 2 (55)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (49)
14:00 Mano likimas (50)
15:00 Dvi šeimos (74)
15:30 Dvi šeimos (75)
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kruvini pinigai
00:45 Judantis objektas (21)
01:45 Šerifo mašina
03:10 Alchemija. Švietimo amžius
03:40 RETROSPEKTYVA
04:10 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Virtuvė 5/11s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/163s. (kart.)
06:55 Simpsonai 17/3s. (kart.)
07:25 Simpsonai 17/4s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/34s.
08:55 Meilės sūkuryje 3076
10:00 Deganti širdis 1/15s.
11:00 Deganti širdis 1/16s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 5/19s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 5/20s.
13:00 Pažadėtoji 6/365s.
13:30 Pažadėtoji 6/366s.
14:00 Pažadėtoji 6/367s.
14:30 Pažadėtoji 6/368s.
15:00 Simpsonai 17/5s.
15:30 Simpsonai 17/6s.
16:00 TV3 žinios 97
16:25 TV3 orai 97
16:30 TV Pagalba 13/52s.
18:30 TV3 žinios 136
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 136
19:30 Farai 12/35s.
20:30 Prakeikti 7/53s.
21:00 TV3 vakaro žinios 78
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 78
22:00 Maištinga siela
00:10 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/11s.
01:05 Tironas 2/10s.
02:00 Amerikiečiai 4/8s.
02:55 Ekstrasensai tiria 6/106s.
04:25 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/11s.
05:10 Virtuvė 5/12s.
05:35 Virtuvė 5/13s.

| BTV

07:10 Stoties policija (35)
08:10 Sudužusių žibintų gatvės (28)
09:10 Paskutinis faras (38)
10:10 Kobra 11 (4)
11:10 Ekstrasensų mūšis (12)
13:45 Stoties policija (36)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (29)
15:55 Paskutinis faras (39)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (5)
18:30 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės - Lietkabelis. Ketvirtfinalio rungtynės
21:00 Išrinktųjų medžioklė
23:15 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga (1)
01:05 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga (2)
02:40 F. T. Budrioji akis (7)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau