| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 66 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Europos Parlamentą debatai. Ved. E. Jakilaitis (su vertimu į gestų k.)
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 „Eurovizija" 2016. Post scriptum. Dokumentinis filmas. Rež. Raimonda Katiliūtė.
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 2019"
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klausimėlis.lt (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut. Aistė Stonytė, Audrius Stonys, Česlovas Stonys. 2019 m. 5 d. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 67 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (805)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (806)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (807)
07:35 Tomo ir Džerio šou (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (10)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (11)
09:55 Monikai reikia meilės (68)
10:25 Namai, kur širdis (61)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (53)
12:00 Yra, kaip yra
12:55 Mano likimas (45)
13:55 Mano likimas (46)
14:50 Dvi šeimos (70)
15:20 Dvi šeimos (71)
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (54)
21:00 Monikai reikia meilės (69)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Užtikrintas teisingumas
00:25 Judantis objektas (19)
01:25 Leidimas žudyti
03:05 Programos pabaiga

| TV3

05:40 Virtuvė 5/8s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/12s. (kart.)
06:55 Simpsonai 16/20s. (kart.)
07:25 Simpsonai 16/21s. (kart.)
07:55 Namas 1/12s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3074
10:00 Deganti širdis 1/11s.
11:00 Deganti širdis 1/12s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 5/15s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 5/16s.
13:00 Pažadėtoji 6/357s.
13:30 Pažadėtoji 6/358s.
14:00 Pažadėtoji 6/359s.
14:30 Pažadėtoji 6/360s.
15:00 Simpsonai 17/1s.
15:30 Simpsonai 17/2s.
16:00 TV3 žinios 95
16:25 TV3 orai 95
16:30 TV Pagalba 13/50s.
18:30 TV3 žinios 134
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 134
19:30 Prieš srovę 19/19s.
20:30 Prakeikti 7/51s.
21:00 TV3 vakaro žinios 76
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 76
22:00 Kartą Rytų Europoje
23:45 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/9s.
00:45 Tironas 2/8s.
01:35 Amerikiečiai 4/6s.
02:25 Ekstrasensai tiria 6/104s.
03:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/9s.
04:40 Tironas 2/8s.
05:25 Virtuvė 5/9s.

| BTV

06:35 Mentalistas (59)
07:30 Stoties policija (33)
08:30 Sudužusių žibintų gatvės (26)
09:30 Paskutinis faras (36)
10:30 Kobra 11 (2)
11:30 Ekstrasensų mūšis (3)
13:45 Stoties policija (34)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (27)
15:55 Paskutinis faras (37)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris - Dzūkija. Ketvirtfinalio rungtynės
21:00 Požemių ugnis
23:10 Lūžio taškas
01:15 F. T. Budrioji akis (5)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau