| LRT TELEVIZIJA

05:30 Klausimėlis.lt.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
07:00 Bethovenas 2 (Beethoven's 2nd)
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos (Die Marchen der Hans Cristian Andersen/Hans Christian Andersen / Finest Fairy Tales FFT)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Šventadienio mintys
10:55 Velykų šv
13:00 Urbi et Orbi
13:30 Velykinis koncertas „Pavasario balsai"
14:15 Melagi, melagi (Liar Liar)
15:40 Auklė Makfi ir didysis sprogimas (Nanny McPhee and the Big Bang)
17:25 Loterija „Keno Loto"
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Duokim garo! Velykos
19:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Auksinis protas
22:20 Rožinė pantera (The Pink Panther)
23:55 Atpildas (The Reckoning)
01:15 Velykinis koncertas „Pavasario balsai". (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Klausimėlis.lt.
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Šokiai laukinėje gamtoje (Nature's Greatest Dancers)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šokiai laukinėje gamtoje (Nature's Greatest Dancers). Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2015 m. 2 d. Išlikimo šokis (The Dance for Life

| LNK

05:30 Programos pabaiga
06:05 Asteriksas nustebina Cezarį
07:30 Madagaskaras
09:05 Denis - grėsmė visuomenei
11:00 Žvaigždžių dulkės
13:30 Prekybos centro kietuolis
15:20 Didžiosios motušės namai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Finalo ketvertas
22:30 Neliečiamieji
00:45 Pagauk, jei gali
04:25 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/2s.
05:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/9s.
06:15 Televitrina 3
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/164s. (kart.)
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/6s.
07:30 Aladinas 1/157s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/165s.
08:30 Mamyčių klubas 21/16s.
09:00 Kulinarinis detektyvas 2/16s.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 6/16s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 7/16s.
10:30 Svajonių sodai 33
11:30 Namai
13:15 Armijoje
15:10 Ponas Bynas
17:00 Simpsonai 24/16s.
17:30 Visi mes žmonės 2/12s.
18:30 TV3 žinios 111
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 111
19:30 Lietuvos talentai 6/8s.
22:30 Svarbiausios valandos
00:55 Greitojo reagavimo būrys
02:30 Lemiamas tyrimas (kart.)
04:30 Paskutinis iš Magikianų 4/3s. (kart.)
05:00 Paskutinis iš Magikianų 4/4s.

| BTV

06:30 Žiemos galiūnas
07:30 Iš visų jėgų (19)
08:00 Būk ekstremalas (19)
08:30 Tauro ragas
09:00 Mažiausi iš mažiausių
10:05 Jaguaras
12:05 Heraklis (1)
13:50 40-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis
16:10 Užšaldytas
17:55 Skorpionų karalius
19:45 Mumija
22:10 Snaiperis
00:35 Desperado
02:25 Keršto valanda. Atlygis

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau