| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 (Royal Pains 4)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Premjera
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus
23:50 Klausyk savo širdies (Lead With Your Heart)
01:45 Klausyk savo širdies (Lead With Your Heart)
03:15 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai" (Mission Galapagos)
04:10 Klausimėlis.lt (kart.)
04:25 Džesika Flečer 7 (Murder, She Wrote 7). Kriminalinis serialas. JAV. 1990–1991 m. N-7. 7/4, 7/5 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (760)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (761)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (762)
07:35 Tomo ir Džerio šou (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
09:55 Monikai reikia meilės (57)
10:25 Namai, kur širdis (46)
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (15)
14:00 Mano likimas (16)
15:00 Dvi šeimos (41)
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Bornas. Palikimas
23:40 Padangių riteriai
01:45 Žemės branduolys
03:50 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Paskutinis iš Magikianų 3/39s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/143s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/14s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/15s. (kart.)
07:55 Farai 12/31s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 189
10:00 Meilės miestas 1/41s.
11:00 Meilės miestas 1/42s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/5s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/6s.
13:00 Pažadėtoji 6/303s.
13:30 Pažadėtoji 6/304s.
14:00 Pažadėtoji 6/305s.
15:00 Simpsonai 10/18s.
15:30 Simpsonai 17/7s.
16:00 TV3 žinios 78
16:25 TV3 orai 78
16:30 TV Pagalba 13/35s.
18:30 TV3 žinios 109
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 109
19:30 Žuviukas Nemo
21:20 Karibų piratai: Pasaulio pakrašty
00:55 Dievo sūnus
03:25 Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu (kart.)
JAV, Veiksmo, 1995
Džonui Makleinui (akt.
05:35 Paskutinis iš Magikianų 3/40s. (kart.)

| BTV

06:30 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (3)
07:00 Stoties policija (18)
08:00 Sudužusių žibintų gatvės (11)
09:00 Paskutinis faras (21)
09:55 Kobra 11 (3)
10:55 Ekstrasensų mūšis (2)
13:50 Stoties policija (19)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (12)
15:55 Paskutinis faras (22)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (4)
18:30 Mentalistas (46)
19:30 Amerikietiškos imtynės (14)
20:30 Amerikietiškos imtynės (14)
21:30 Roninas
23:55 Taikinių žymėtojas

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau