| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 50 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 (Royal Pains 4)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
19:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai. Ved. E. Jakilaitis (su vertimų į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin 1-2)
23:50 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
01:15 Trys skrybėlės
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (757)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (758)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (759)
07:35 Tomo ir Džerio šou (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
09:55 Monikai reikia meilės (56)
10:25 Namai, kur širdis (45)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (45)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (13)
14:00 Mano likimas (14)
15:00 Dvi šeimos (39)
15:30 Dvi šeimos (40)
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (57)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Įkalinti
00:20 Judantis objektas (7)
01:20 MS1. Kalėjimo griūtis
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 RETROSPEKTYVA
03:55 Programos pabaiga

| TV3

05:35 Paskutinis iš Magikianų 3/38s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/155s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/12s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/13s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/31s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 188
10:00 Meilės miestas 1/39s.
11:00 Meilės miestas 1/40s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/3s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/4s.
13:00 Pažadėtoji 6/299s.
13:30 Pažadėtoji 6/300s.
14:00 Pažadėtoji 6/301s.
14:30 Pažadėtoji 6/302s.
15:00 Simpsonai 15/14s.
15:30 Simpsonai 15/15s.
16:00 TV3 žinios 77
16:25 TV3 orai 77
16:30 TV Pagalba 13/34s.
18:30 TV3 žinios 108
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 108
19:30 Farai 12/31s.
20:30 Prakeikti 7/39s.
21:00 TV3 vakaro žinios 62
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 62
22:00 Greitojo reagavimo būrys
23:50 X mutantai 1/12s.
00:50 Pasitikėjimas 1/4s.
01:50 Kvantikas 3/6s.
02:40 Ekstrasensai detektyvai 5/19s.
03:30 X mutantai 1/12s. (kart.)
04:20 Pasitikėjimas 1/4s. (kart.)
05:20 Paskutinis iš Magikianų 3/39s. (kart.)

| BTV

06:10 Mentalistas (45)
07:00 Stoties policija (17)
08:00 Sudužusių žibintų gatvės (10)
09:00 Paskutinis faras (20)
09:55 Kobra 11 (2)
10:55 Ekstrasensų mūšis (1)
13:45 Stoties policija (18)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (11)
15:55 Paskutinis faras (21)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Mentalistas (46)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)
20:25 Tautos tarnas (10)
21:00 Taikinių žymėtojas
22:55 Deganti žemė
00:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau