| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 48 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 (Royal Pains 4)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo. Ved. Nemira Pumprickaitė (su vertimu į gestų k.)
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3 (12 Monkeys 3/Twelve Monkeys 3)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klausimėlis.lt (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos". Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 1 d. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 49 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (751)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (752)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (753)
07:35 Tomo ir Džerio šou (7)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
09:55 Monikai reikia meilės (54)
10:25 Namai, kur širdis (43)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (43)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (9)
14:00 Mano likimas (10)
15:00 Dvi šeimos (35)
15:30 Dvi šeimos (36)
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (44)
21:00 Monikai reikia meilės (55)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Smogiamoji jėga
00:20 Judantis objektas (5)
01:20 Tai či meistras
03:05 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/4s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/8s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/9s. (kart.)
07:55 Namas 1/9s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 186
10:00 Meilės miestas 1/35s.
11:00 Meilės miestas 1/36s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 3/39s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 3/40s.
13:00 Pažadėtoji 6/291s.
13:30 Pažadėtoji 6/292s.
14:00 Pažadėtoji 6/293s.
14:30 Pažadėtoji 6/294s.
15:00 Simpsonai 15/10s.
15:30 Simpsonai 15/11s.
16:00 TV3 žinios 75
16:25 TV3 orai 75
16:30 TV Pagalba 13/32s.
18:30 TV3 žinios 106
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 106
19:30 Prieš srovę 19/15s.
20:30 Prakeikti 7/37s.
21:00 TV3 vakaro žinios 60
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 60
22:00 Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu
00:30 Pasitikėjimas 1/2s.
01:40 Kvantikas 3/4s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/17s.
03:30 Pasitikėjimas 1/2s. (kart.)
04:35 Kvantikas 3/4s. (kart.)
05:25 Paskutinis iš Magikianų 3/37s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (43)
07:40 Stoties policija (15)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (8)
09:40 Paskutinis faras (18)
10:40 Kobra 11 (22)
11:40 Ekstrasensų mūšis (9)
13:45 Stoties policija (16)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (9)
15:55 Paskutinis faras (19)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1)
18:30 Mentalistas (44)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
20:25 Tautos tarnas (8)
21:00 Bėgliai
22:55 Kaliniai
01:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau