| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm/The Finest Fairy Tales)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai (Extreme Animal Babies)
12:55 Pasaulio dokumentika. Grizlių karalystė (Grizzly Empire / Bear Dynasty)
13:50 Puaro 13 (Agatha Christie's Poirot 13)
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota)
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Keliai
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai. TV serialas. Rež. Alvydas Šlepikas. 2018 m. N-7. 11 s. (su garsiniu vaizdavimu)
22:35 Begalinė meilė (Endless Love)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 47 s. HD (kart.

| LNK

06:10 Tomo ir Džerio šou (5)
06:35 Žvėrelių būrys (21)
07:00 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (18)
07:25 Kung Fu Panda (3)
07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (11)
08:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (10)
08:55 Ogis ir tarakonai (39)
09:05 Ogis ir tarakonai (40)
09:15 Ogis ir tarakonai (41)
09:25 KINO PUSRYČIAI Flukas
11:20 Viena diena Niujorke
13:05 Kaip aš gelbėjau Prezidentą
14:45 Valstybės galva
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Finalo ketvertas
21:30 PREMJERA Laiko ribos
23:20 Pragaro vaikis
01:35 Būk kietas
03:25 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Paskutinis iš Magikianų 3/33s. (kart.)
06:15 Televitrina 3
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/162s. (kart.)
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/4s.
07:30 Aladinas 1/155s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/163s.
08:30 Mamyčių klubas 21/15s.
09:00 Kulinarinis detektyvas 2/15s.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 6/15s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 7/15s.
10:30 Svajonių sodai 32
11:30 Kaštonas. Centrinio parko didvyris
13:15 Stebuklinga žaislų krautuvėlė
15:05 Nuleist periskopą!
17:00 Simpsonai 29/1s.
17:30 Visi mes žmonės 2/11s.
18:30 TV3 žinios 104
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 104
19:30 Lietuvos talentai 6/7s.
22:00 Atominė Blondinė
00:15 Karo dievas (kart.)
02:35 Drakono akys (kart.)
04:05 Paskutinis iš Magikianų 3/34s. (kart.)
04:35 Paskutinis iš Magikianų 3/35s. (kart.)
05:05 Paskutinis iš Magikianų 3/36s. (kart.)

| BTV

06:30 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų čempionatas
07:30 Iš visų jėgų (17)
08:00 Būk ekstremalas (17)
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Vaikai šėlsta (1)
10:30 Iš visų jėgų (18)
11:00 Būk ekstremalas (18)
11:30 Spec. būrys. Išlieka stipriausi (4)
12:30 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (2)
13:00 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (3)
13:30 Ekstrasensų mūšis (9)
15:45 Kas žudikas? (16)
17:00 Betsafe–LKL. Juventus-Rytas
19:30 Žiurkių medžiotojas (9)
20:30 Žiurkių medžiotojas (10)
21:30 Iliuzija (6)
22:30 Kriminalinė Maskva (6)
23:30 Mirtinas žaidimas
01:20 Skambutis

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau