| LRT TELEVIZIJA

09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 1996 m. N-7. 216 s.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (712)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (713)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (714)
07:35 Tomas ir Džeris (47)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
09:55 Monikai reikia meilės (41)
10:25 Namai, kur širdis (30)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (36)
12:00 Mano likimas (52)
13:00 Mano likimas (53)
14:00 Svaragini. Amžina draugystė (37)
14:30 Svaragini. Amžina draugystė (38)
15:00 Dvi šeimos (9)
15:30 Dvi šeimos (10)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Valanda su Rūta
20:30 Monikai reikia meilės (45)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Metro užgrobimas 123
00:05 Judantis objektas (18)
01:00 Princas
02:35 Alchemija. VDU karta
03:05 RETROSPEKTYVA
03:35 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/149s. (kart.)
06:55 Simpsonai 14/3s. (kart.)
07:25 Simpsonai 14/4s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/28s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 173
10:00 Meilės miestas 1/9s.
11:00 Meilės miestas 1/10s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/13s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/14s.
13:00 Pažadėtoji 6/239s.
13:30 Pažadėtoji 6/240s.
14:00 Pažadėtoji 6/241s.
14:30 Pažadėtoji 6/242s.
15:00 Simpsonai 14/5s.
15:30 Simpsonai 14/6s.
16:00 TV3 žinios 61
16:25 TV3 orai 61
16:30 TV Pagalba 13/19s.
18:30 TV3 žinios 87
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 87
19:30 Farai 12/28s.
20:30 Prakeikti 7/28s.
21:00 TV3 vakaro žinios 49
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 49
22:00 Beždžionių planetos aušra
00:30 X mutantai 1/3s.
01:30 Kaulai 5/14s.
02:20 Kvantikas 2/16s.
03:10 Ekstrasensai detektyvai 5/2s.
04:05 X mutantai 1/3s. (kart.)
04:55 Kaulai 5/14s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (34)
07:40 Stoties policija (2)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (35)
09:40 Paskutinis faras (5)
10:40 Kobra 11 (10)
11:40 Ekstrasensų mūšis (5)
13:45 Stoties policija (3)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (36)
15:55 Paskutinis faras (6)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Mentalistas (35)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)
20:25 Tautos tarnas
22:30 Amerikos nindzė. Susidorojimas
00:25 Rokenrola
02:30 Juodasis sąrašas (17)
03:15 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau