| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos (Picnic at Hanging Rock)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (709)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (710)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (711)
07:35 Tomas ir Džeris (46)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
09:55 Monikai reikia meilės (40)
10:25 Namai, kur širdis (29)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (35)
12:00 Mano likimas (50)
13:00 Mano likimas (51)
14:00 Svaragini. Amžina draugystė (35)
14:30 Svaragini. Amžina draugystė (36)
15:00 Dvi šeimos (7)
15:30 Dvi šeimos (8)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (36)
20:30 Monikai reikia meilės (44)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Princas
23:50 Judantis objektas (17)
00:45 Juodasis griaustinis
02:30 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Kaulai 5/12s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/148s. (kart.)
06:55 Simpsonai 14/1s. (kart.)
07:25 Simpsonai 14/2s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/12s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 172
10:00 Meilės miestas 1/7s.
11:00 Meilės miestas 1/8s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/111s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/112s.
13:00 Pažadėtoji 6/235s.
13:30 Pažadėtoji 6/236s.
14:00 Pažadėtoji 6/237s.
14:30 Pažadėtoji 6/238s.
15:00 Simpsonai 14/3s.
15:30 Simpsonai 14/4s.
16:00 TV3 žinios 60
16:25 TV3 orai 60
16:30 TV Pagalba 13/18s.
18:30 TV3 žinios 86
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 86
19:30 Gero vakaro šou 5/28s.
20:30 Prakeikti 7/27s.
21:00 TV3 vakaro žinios 48
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 48
22:00 Trys įtemptos dienos
22:25 Vikinglotto 13
00:45 X mutantai 1/2s.
01:35 Kaulai 5/13s.
02:25 Kvantikas 2/15s.
03:15 Ekstrasensai detektyvai 5/1s.
04:10 X mutantai 1/2s. (kart.)
05:00 Kaulai 5/13s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (33)
07:40 Stoties policija (1)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (34)
09:40 Paskutinis faras (4)
10:40 Kobra 11 (9)
11:40 Ekstrasensų mūšis (4)
13:45 Stoties policija (2)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (35)
15:55 Paskutinis faras (5)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (34)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14)
20:25 Tautos tarnas (23)
21:00 Rokenrola
23:15 Maksimali rizika
01:15 Juodasis sąrašas (16)
02:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau