| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo (Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių,...
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2 (12 Monkeys 2/Twelve Monkeys 2)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 29 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (691)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (692)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (693)
07:35 Tomas ir Džeris (40)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (133)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
09:55 Monikai reikia meilės (34)
10:25 Namai, kur širdis (23)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (31)
12:00 Mano likimas (42)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (21)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (22)
14:00 Dvi širdys (1538)
14:30 Dvi širdys (1539)
15:00 Dvi širdys (1540)
15:30 Dvi širdys (1541)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (32)
20:30 Monikai reikia meilės (39)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis
23:55 Judantis objektas (12)
00:50 Nenugalimieji. Narsos įstatymas
02:40 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Kaulai 5/7s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/422s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/11s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/12s. (kart.)
07:55 Namas 1/6s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 166
10:00 Meilės žiedai 155
11:00 Meilės žiedai 156
12:00 Svotai 6/15s.
13:00 Pažadėtoji 6/212s.
13:30 Pažadėtoji 6/213s.
14:00 Pažadėtoji 6/214s.
14:30 Pažadėtoji 6/215s.
15:00 Simpsonai 13/13s.
15:30 Simpsonai 13/14s.
16:00 TV3 žinios 54
16:25 TV3 orai 54
16:30 TV Pagalba 13/12s.
18:30 TV3 žinios 78
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 78
19:30 Prieš srovę 19/11s.
20:30 Prakeikti 7/22s.
21:00 TV3 vakaro žinios 43
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 43
22:00 Ričardas Liūtaširdis. Maištas
00:05 Rezidentas 1/11s.
01:05 Kaulai 5/8s.
01:55 Kvantikas 2/10s.
02:45 Ekstrasensai tiria 92
04:10 Rezidentas 1/11s. (kart.)
05:05 Kaulai 5/8s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (27)
07:40 Stoties policija (19)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (28)
09:40 Nepataisomi (14)
10:40 Kobra 11 (3)
11:40 Ekstrasensų mūšis (1)
13:55 Stoties policija (20)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (29)
15:55 Nepataisomi (15)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (4)
18:30 Mentalistas (28)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9)
20:25 Tautos tarnas (18)
21:00 Pinigų kalba
22:55 Sachara
01:15 Juodasis sąrašas (11)
02:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau