| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
12:00 Vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos paskelbimo 70-mečio minėjimas. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos partizanų memorialo Minaičių...
12:30 Karinės paslaptys. Ved. Deividas Jursevičius. (kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 „Aš – dalis Tavęs"
23:10 Fantastiškas penktadienis. Nesaugus prieglobstis (Safe House)
00:15 Naktis be karūnos (Royal Night Out)
01:50 Nesaugus prieglobstis (Safe House)
03:50 „Aš – dalis Tavęs". Šventinis koncertas. Dalyvauja Jurgis Didžiulis, Erica Jennings, Vidas Bareikis, Ieva Narkutė, Jeronimas Milius ir kt. Vedėjas Kęstutis Jakštas....

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (628)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (629)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (630)
07:35 Tomas ir Džeris (19)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
09:05 Monikai reikia meilės (13)
09:40 Namai, kur širdis (2)
10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas (21)
13:00 Gyvenimo daina (176)
14:00 Aukštakulnių kerštas (68)
14:55 Dvi širdys (1465)
15:25 Dvi širdys (1466)
15:55 Dvi širdys (1467)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Sumažinti žmonės
23:40 Smagus pasivažinėjimas
01:35 Penktadienis, 13-oji
03:20 Programos pabaiga

| TV3

05:10 "Svotai" ("Сваты"). Ukraina, komedija, 2011. 5 sez. 8 s. N-7
06:10 "Televitrina"
06:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" ("SpongeBob SquarePants")
06:55 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:25 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:55 "Farai". Lietuva, kriminalinis, dokumentika, 2018. 12 sez. 22 s. (kart.) N-7
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
11:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
12:00 "Svotai" ("Сваты")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:25 "TV3 orai"
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS "Atlantida. Prarastoji imperija" ("Atlantis: The Lost Empire")
21:20 VAKARO KINO TEATRAS "Legenda apie Heraklį" ("The Legend of Hercules")
23:10 PREMJERA "Žmogus žmogui – vilkas" ("Dog Eat Dog")
01:20 "Legenda apie Heraklį" ("The Legend of Hercules")
02:55 "Kažkas skolinto" ("Something Borrowed")
05:00 "Svotai" ("Сваты"). Ukraina, komedija, 2011. 5 sez. 9 s. N-7

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (19)
07:40 Stoties policija (22)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (7)
09:40 Įteisintas faras (38)
10:45 Gelbėtojai - 112 (91)
11:15 Gelbėtojai - 112 (92)
11:45 Mentalistas (12)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
13:40 Stoties policija (23)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (8)
15:45 Įteisintas faras (39)
16:50 Gelbėtojai - 112 (93)
17:25 Gelbėtojai - 112 (94)
18:00 NKL čempionatas. Molėtų "Ežerūnas" - Kauno "Žalgiris-2"
20:00 Amerikietiškos imtynės (5)
21:00 Amerikietiškos imtynės (5)
22:00 Snaiperis 3
23:50 Mirties apsuptyje
01:40 Didžiojo sprogimo teorija (11)
02:00 Didžiojo sprogimo teorija (12)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau