| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin 1-2)
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (625)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (626)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (627)
07:35 Tomas ir Džeris (18)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
09:05 Monikai reikia meilės (12)
09:40 Namai, kur širdis (1)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (19)
12:00 Mano likimas (20)
13:00 Gyvenimo daina (175)
14:00 Aukštakulnių kerštas (67)
14:55 Dvi širdys (1462)
15:25 Dvi širdys (1463)
15:55 Dvi širdys (1464)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (22)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Troja
01:40 Žiemos spąstuose
03:05 Alchemija. VDU karta
03:35 RETROSPEKTYVA
04:05 Programos pabaiga

| TV3

05:15 "Apsukrios kambarinės" ("Devious Maids"). JAV, komedija, drama, mistinis, 2015. 3 sez. 305 s. Rež.: Larry Shaw, Tawnia McKiernan, Rob Bailey, Paul McGuigan, Vaidina:...
06:10 "Televitrina"
06:25 "Aladinas" ("Aladdin")
06:55 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:25 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:55 "Gero vakaro šou". Lietuva, 2018. 5 sez. 22 s. (kart.) N-7
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
11:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
12:00 "Svotai" ("Сваты")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:25 "TV3 orai"
19:30 "Farai"
20:30 "Prakeikti"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:55 "TV3 orai"
22:00 VAKARO KINO TEATRAS "Kažkas skolinto" ("Something Borrowed")
01:05 "Trys dienos nužudyti" ("3 Days to Kill")
03:05 "Teta Helena" ("Raising Helen")
05:10 "Svotai" ("Сваты"). Ukraina, komedija, 2011. 5 sez. 8 s. N-7

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (18)
07:40 Stoties policija (21)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (6)
09:40 Įteisintas faras (37)
10:45 Gelbėtojai - 112 (89)
11:15 Gelbėtojai - 112 (90)
11:45 Mentalistas (11)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)
13:40 Stoties policija (22)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (7)
15:45 Įteisintas faras (38)
16:50 Gelbėtojai - 112 (91)
17:25 Gelbėtojai - 112 (92)
18:00 Info diena
18:35 Mentalistas (12)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
20:30 Tautos tarnas (2)
21:00 Mirties apsuptyje
23:05 Voratinklis
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (9)
01:25 Didžiojo sprogimo teorija (10)
01:45 Spec. būrys. Išlieka stipriausi (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau