| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:15 Aukštuomenės daktaras 1 (Royal Pains 1)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2 (The Last Kingdom 2)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2015–2016 m. N-7. 6 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (622)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (623)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (624)
07:35 Tomas ir Džeris (17)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (100)
09:05 Monikai reikia meilės (11)
09:40 Namai, kur širdis (52)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (18)
12:00 Mano likimas (19)
13:00 Gyvenimo daina (174)
14:00 Aukštakulnių kerštas (66)
14:55 Dvi širdys (1459)
15:25 Dvi širdys (1460)
15:55 Dvi širdys (1461)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (19)
21:00 Monikai reikia meilės (21)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žiemos spąstuose
00:20 Juodasis sąrašas (17)
01:15 Skundikas
03:05 Programos pabaiga

| TV3

05:15 "Apsukrios kambarinės" ("Devious Maids"). JAV, komedija, drama, mistinis, 2015. 3 sez. 304 s. Rež.: Larry Shaw, Tawnia McKiernan, Rob Bailey, Paul McGuigan, Vaidina:...
06:10 "Televitrina"
06:25 "Aladinas" ("Aladdin")
06:55 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:25 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:55 "Prieš srovę". Lietuva, 2019. 19 sez. 6 s. (kart.) N-7
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
11:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
12:00 "Svotai" ("Сваты")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:25 "TV3 orai"
19:30 "Gero vakaro šou"
20:30 "Prakeikti"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:55 "TV3 orai"
22:00 VAKARO KINO TEATRAS "Teta Helena" ("Raising Helen")
22:25 "Vikinglotto"
22:30 TĘSINYS "Teta Helena" ("Raising Helen")
00:20 "Skubi pagalba" ("9-1-1")
01:15 "Iš Los Andželo į Vegasą" ("LA to Vegas")
01:40 "Apsukrios kambarinės" ("Devious Maids")
02:30 "Ekstrasensai tiria" ("Битва экстрасенсов")
04:00 "Skubi pagalba" ("9-1-1")
04:50 "Iš Los Andželo į Vegasą" ("LA to Vegas")
05:15 "Apsukrios kambarinės" ("Devious Maids"). JAV, komedija, drama, mistinis, 2015. 3 sez. 305 s. Rež.: Larry Shaw, Tawnia McKiernan, Rob Bailey, Paul McGuigan, Vaidina:...

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (17)
07:40 Stoties policija (20)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (5)
09:40 Įteisintas faras (36)
10:45 Gelbėtojai - 112 (87)
11:15 Gelbėtojai - 112 (88)
11:45 Mentalistas (10)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14)
13:40 Stoties policija (21)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (6)
15:45 Įteisintas faras (37)
16:50 Gelbėtojai - 112 (89)
17:25 Gelbėtojai - 112 (90)
18:00 Info diena
18:35 Mentalistas (11)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)
20:30 Tautos tarnas (1)
21:30 Voratinklis
23:35 Nakties sargyba
01:25 Didžiojo sprogimo teorija (7)
01:45 Didžiojo sprogimo teorija (8)
02:05 Velniški Stivo Ostino išbandymai (13)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau