| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Žmogus su plieniniais kumščiais (The Man with The Iron Fists)
01:10 Klausimėlis.lt.
01:25 Teisė žinoti
01:50 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:40 Stilius
03:35 „Eurovizija 2019"
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)

| LNK

06:05 Dienos programa
06:10 Mano gyvenimo šviesa (568)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (569)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (570)
07:35 Madagaskaro pingvinai (14)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (82)
09:05 Rimti reikalai (72)
09:40 Namai, kur širdis (35)
10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 PREMJERA Mano likimas (1)
13:00 Gyvenimo daina (156)
14:00 Aukštakulnių kerštas (48)
15:00 Dvi širdys (1406)
16:00 Dvi širdys (1407)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Apdovanojimai "Žmonės 2019"
23:00 Amerikietiška pastoralė
00:55 Prezidentės pagrobimas (1)
02:25 Prezidentės pagrobimas (2)
03:55 Kovotojas
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Rouzvudas 2/11s. (kart.)
06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/219s.
06:55 Simpsonai 9/17s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/18s. (kart.)
07:55 Farai 12/18s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 125
10:00 Meilės žiedai 73
11:00 Meilės žiedai 74
12:00 Svotai 4/6s.
13:00 Pažadėtoji 6/49s.
13:30 Pažadėtoji 6/50s.
14:00 Pažadėtoji 6/51s.
14:30 Pažadėtoji 6/52s.
15:00 Simpsonai 9/19s.
15:30 Simpsonai 9/20s.
16:00 TV3 žinios 13
16:25 TV3 orai 13
16:30 TV Pagalba 12/30s.
18:30 TV3 žinios 18
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 18
19:30 Kung Fu Panda 3
21:15 Egipto dievai
23:45 Infiltruoti
02:35 Maištas (kart.)
04:05 Rembo. Pirmasis kraujas 2 (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (33)
07:40 Stoties policija (2)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (23)
09:40 Įteisintas faras (18)
10:45 Gelbėtojai - 112 (51)
11:15 Gelbėtojai - 112 (52)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (92)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (24)
13:40 Stoties policija (3)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (24)
15:45 Įteisintas faras (19)
16:50 Gelbėtojai - 112 (53)
17:25 Gelbėtojai - 112 (54)
18:00 NKL čempionatas. Šakių "Vytis" - Vilniaus "Perlas"
20:00 Amerikietiškos imtynės (1)
21:00 Amerikietiškos imtynės (1)
22:00 Juodojo angelo skrydis
00:10 Dakaras 2019. Savaitės apžvalga (2)
00:40 Dakaras 2019 (13)
01:10 Skiriamoji juosta
02:45 Gyvi numirėliai (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau