| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas (Genius 2: Picasso)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 469 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Dienos programa
06:10 Mano gyvenimo šviesa (557)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (558)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (559)
07:35 Madagaskaro pingvinai (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (78)
09:05 Rimti reikalai (68)
09:40 Namai, kur širdis (31)
10:20 KK2 penktadienis
12:00 Meilės sparnai (191)
13:00 Gyvenimo daina (152)
14:00 Aukštakulnių kerštas (44)
15:00 Dvi širdys (1394)
15:30 Dvi širdys (1395)
16:00 Dvi širdys (1396)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (5)
21:00 Monikai reikia meilės (3)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Sakalo akis
00:45 Juodasis sąrašas (1)
01:35 Sąskaitininkas
03:40 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/726s.
06:55 Simpsonai 9/8s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/9s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 19 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 121
10:00 Meilės žiedai 65
11:00 Meilės žiedai 66
12:00 Svotai 4/2s.
13:00 Pažadėtoji 6/33s.
13:30 Pažadėtoji 6/34s.
14:00 Pažadėtoji 6/35s.
14:30 Pažadėtoji 6/36s.
15:00 Simpsonai 9/11s.
15:30 Simpsonai 9/12s.
16:00 TV3 žinios 9
16:25 TV3 orai 9
16:30 TV Pagalba 12/26s.
18:30 TV3 žinios 14
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 14
19:30 Visi mes žmonės 1/17s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/61s.
21:00 TV3 vakaro žinios 7
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 7
22:00 Patriotas
23:50 Kvantikas 3/10s.
00:50 Mikė 1/15s.
01:15 Mikė 1/16s.
01:40 Rouzvudas 2/8s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/17s.
03:25 Kvantikas 3/10s. (kart.)
04:15 Mikė 1/15s. (kart.)
04:45 Mikė 1/16s. (kart.)
05:05 Rouzvudas 2/8s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (29)
07:40 Stoties policija (22)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (19)
09:40 Įteisintas faras (14)
10:45 Gelbėtojai - 112 (43)
11:15 Gelbėtojai - 112 (44)
11:45 Reali mistika (33)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
13:40 Stoties policija (23)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (20)
15:45 Įteisintas faras (15)
16:50 Gelbėtojai - 112 (45)
17:25 Gelbėtojai - 112 (46)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (89)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
20:30 Varom! (7)
21:00 Rydiko kronikos. Sugrįžimas
23:15 Dakaras 2019 (9)
23:45 Išdavikas
01:35 Antrininkas (3)
02:35 Kortų namelis (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau