| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą" (kart.)
06:50 K-9 (1989) (K-9 (1989)
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų jaunikliai (Animal Babies)
12:50 Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų šeimyna ir aš (Snow Wolf Family and Me)
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)
14:35 Premjera. Džesika Flečer 6 (Murder, She Wrote 6)
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje
18:30 Premjera
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Paramos Ukrainai koncertas „Kartu iki pergalės"
23:30 Premjera. Viesulo centre (Within The Whirlwind). Biografinė drama. Vokietija, Lenkija, Belgija. 2008 m. N-14. Rež. Marleen Gorris. HD (subtitruota
00:55 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2016 m. 2 d. Ledas (Ice)
01:50 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų jaunikliai (Animal Babies)
02:45 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut. Aistė Stonytė, Audrius Stonys, Česlovas Stonys. 2019 m. 1 d. (kart.)
03:40 Laisvės dainos. (kart.)
04:05 Klausimėlis.lt (kart.)
04:20 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

| LNK

06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai (8)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (72)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (17)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (13)
08:10 Riterių princesė Nela (24)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (13)
09:00 Ogis ir tarakonai (14)
09:10 Ogis ir tarakonai (15)
09:20 Ponas Bynas (4)
09:45 KINO PUSRYČIAI Srovės nublokšti
11:20 Rembo sūnus
13:15 Sugrįžęs iš praeities
15:30 Tokia jau mano dalia
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Avelės ir vilkai
21:05 Tronas. Palikimas
23:25 PREMJERA Nenormalūs
01:10 Viską prisiminti
03:00 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Televitrina 226
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/135s.
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/403s.
07:30 Aladinas 1/128s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/136s.
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 7/725s.
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis 5/19s.
10:30 Viščiukas Cypsius
12:00 Meilė keliauja laiku. Rubinė
14:20 Princas ir kalvis
16:40 Ekstrasensų mūšis 18/3s.
18:30 TV3 žinios 12
19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 12
19:25 Eurojackpot
19:30 Naktis muziejuje 2
21:35 Bado žaidynės. Ugnies medžioklė
00:25 Du miegamieji, viena vonia
02:05 Žmogus - skruzdė (kart.)

| BTV

06:40 Vaikai šėlsta (24)
07:05 Vaikai šėlsta (25)
07:30 Vaikai šėlsta (26)
07:55 Vaikai šėlsta (27)
08:20 Vaikai šėlsta (28)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio komandinis čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (13)
10:30 Žemė - dykumų planeta (1)
11:35 Velniški Stivo Ostino išbandymai (5)
12:35 Geriau vėliau, negu niekada (6)
13:30 Ekstrasensų mūšis (9)
15:20 Nusikaltimų tyrėjai (10)
16:30 Nusikaltimų miestas (20)
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Išdavikas
00:00 Dakaras 2019 (7)
00:30 AŠTRUS KINAS Anakonda 3. Palikuonis
02:00 Ekstrasensų mūšis (9)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau