| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1 (The Last Kingdom 1). Istorinis serialas. Didžioji Britanija. 2015–2016 m. N-14 . 5 s. Rež. Ben Chanan. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (509)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (510)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (511)
07:35 Madagaskaro pingvinai (34)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
09:05 Rimti reikalai (52)
09:40 Namai, kur širdis (15)
10:20 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (175)
13:00 Gyvenimo daina (136)
14:00 Aukštakulnių kerštas (28)
15:00 Dvi širdys (1346)
15:30 Dvi širdys (1347)
16:00 Dvi širdys (1348)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (57)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Išnykimas
00:50 Juodasis sąrašas (13)
01:45 Patriotų diena
03:55 Programos pabaiga

| TV3

06:10 "Televitrina"
06:25 "Tavo supergalia". Lietuva, 2018. 1 sez. 7 s. (kart.)
06:55 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:25 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:55 "Prieš srovę". 2018. 19 sez. 15 s. (kart.) N-7
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
11:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
12:00 "Svotai"
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 "Gero vakaro šou"
20:30 "Moterys meluoja geriau"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:52 "TV3 sportas"
21:57 "TV3 orai"
22:00 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS "Ginkluotas atsakas" ("Armed Response")
22:25 "Vikinglotto"
22:30 TĘSINYS "Ginkluotas atsakas" ("Armed Response")
23:55 "Kaulai" ("Bones")
00:55 "Vaiduoklių ieškotojai" ("Ghosted")
01:20 "Vaiduoklių ieškotojai" ("Ghosted")
01:45 "Grainderis" ("The Grinder")
02:10 "Grainderis" ("The Grinder")
02:35 "Ekstrasensų mūšis" ("Битва экстрасенсов")
04:05 "Kaulai" ("Bones"). JAV, kriminalinis, 2015. 11 sez. 21 s. Rež.: Sanford Bookstaver, Jesús Salvador Trevino, Allan Kroeker, Greg Yaitanes, Tony Wharmby, Vaidina: Emily...

| BTV

07:00 Vaikai šėlsta (9)
07:30 Stoties policija (3)
08:30 Paskutinis faras (39)
09:30 Šuo (19)
10:40 Gelbėtojai - 112 (5)
11:10 Gelbėtojai - 112 (6)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (73)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)
13:40 Stoties policija (4)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (1)
15:45 Šuo (20)
16:50 Gelbėtojai - 112 (7)
17:25 Gelbėtojai - 112 (8)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (74)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)
20:30 Varom! (12)
21:00 Užpuolikai
23:10 Saugotojas
01:05 Sostų karai (1)
02:10 Velniški Stivo Ostino išbandymai (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau