| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas (Genius 2: Picasso). Serialas. JAV. 2018 m. N-14. 4 s. Rež. Kevin Hooks. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (503)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (504)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (505)
07:35 Madagaskaro pingvinai (32)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (60)
09:05 Rimti reikalai (50)
09:40 Namai, kur širdis (13)
10:20 KK2 penktadienis
12:00 Meilės sparnai (173)
13:00 Gyvenimo daina (134)
14:00 Aukštakulnių kerštas (26)
15:00 Dvi širdys (1340)
15:30 Dvi širdys (1341)
16:00 Dvi širdys (1342)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (55)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Terminatorius. Genesys
01:00 Juodasis sąrašas (11)
01:55 Naktis su uošviu
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 "Televitrina"
06:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" ("SpongeBob SquarePants")
06:55 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:25 "Simpsonai" ("The Simpsons")
07:55 "Svajonių sodai". Lietuva, 2018. 14 s. (kart.)
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
11:00 "Meilės žiedai" ("Kiraz Mevsimi")
12:00 "Laukinė žemė" ("En tierras salvajes")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 "Visi mes žmonės"
20:30 "Moterys meluoja geriau"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:52 "TV3 sportas"
21:57 "TV3 orai"
22:00 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS "Geras, blogas ir negyvas" ("The Good, the Bad, and the Dead")
23:45 "Kaulai" ("Bones")
00:45 "Vaiduoklių ieškotojai" ("Ghosted")
01:10 "Vaiduoklių ieškotojai" ("Ghosted")
01:35 "Grainderis" ("The Grinder")
02:00 "Grainderis" ("The Grinder")
02:30 "Ekstrasensų mūšis" ("Битва экстрасенсов")
03:55 "Kaulai" ("Bones")
04:45 "Bibliotekininkai" ("The Librarians"). JAV, komedija, veiksmo, nuotykių, 2016. 3 sez. 10 s. N-7

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (23)
07:30 Stoties policija (1)
08:30 Paskutinis faras (37)
09:30 Šuo (17)
10:40 Gelbėtojai - 112 (1)
11:10 Gelbėtojai - 112 (2)
11:40 Reali mistika (29)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
13:45 Stoties policija (2)
14:45 Paskutinis faras (38)
15:45 Šuo (18)
16:50 Gelbėtojai - 112 (3)
17:25 Gelbėtojai - 112 (4)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (72)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (24)
20:30 Varom! (10)
21:00 Eilinis Džo. Kerštas
23:10 Nepalaužiama drąsa
01:40 Karo vilkai. Likvidatoriai V (8)
02:35 Gyvi numirėliai (12)
03:20 Vėpla

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau