| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
07:00 Gimtoji žemė
07:25 Vaiduoklių medžiotojai ir Ledo dvasia (Ghosthunters: On Icy Trails / Gespensterjager: Auf Eisiger)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos (Nature's Great Migrations)
12:55 Pasaulio dokumentika. Baltieji liūtai. Gimę laisvėje (White Lions Born Wild)
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
23:10 Gyvenimas yra gražus (50/50). Komiška drama. JAV. 2011 m. N-14. Rež. Jonathan Levine. HD (subtitruota
00:50 Liusi (Lucy)
02:20 Klausimėlis.lt (kart.)
02:40 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos (Nature's Great Migrations)
03:30 Pasaulio dokumentika. Baltieji liūtai. Gimę laisvėje (White Lions Born Wild)
04:25 Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)

| LNK

06:05 Dienos programa
06:10 Madagaskaro pingvinai (30)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (62)
07:05 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (7)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (3)
08:05 Riterių princesė Nela (16)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (6)
09:00 Ogis ir tarakonai (1)
09:10 Ogis ir tarakonai (2)
09:20 Ogis ir tarakonai (3)
09:30 Nebijok pažinti
10:00 KINO PUSRYČIAI Narsusis riteris Justinas
11:55 Šnipų vaikučiai
13:35 Storulis ringe
15:50 Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Vilis ir pašėlę ratai
21:20 Brėkštanti aušra. 2 dalis
23:40 PREMJERA Traukinys į Holivudą
01:40 Apgaulės meistrai 2
03:50 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Televitrina 226
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/125s. (kart.)
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/12s.
07:30 Aladinas 1/118s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/126s.
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/100s.
09:00 Virtuvės istorijos 8/14s.
09:30 Gardu Gardu 6/14s.
10:00 Svajonių ūkis 5/14s.
10:30 Tavo supergalia 1/7s.
11:00 Kelionių panorama 1/6s.
11:30 Didysis šunų pabėgimas
13:15 Jūrų dinozaurai 3D
14:05 Užburta meilė
15:10 Simpsonai 29/13s.
15:45 Ekstrasensų mūšis 17/280s.
17:25 Laimingas, nes gyvas 1/5s.
18:30 TV3 žinios 342
19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 342
19:25 Eurojackpot 155
19:30 Vienas namuose
21:45 Prarastasis miestas Z
00:35 Geležinis žmogus 3 (kart.)
02:45 Veidai minioje (kart.)
04:35 Bibliotekininkai 3/7s.

| BTV

06:15 Didžiojo sprogimo teorija (18)
06:45 Didžiojo sprogimo teorija (19)
07:15 Didžiojo sprogimo teorija (20)
07:45 Didžiojo sprogimo teorija (21)
08:15 Didžiojo sprogimo teorija (22)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Varom! (8)
09:30 Varom! (9)
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (4)
10:30 Gamtos čempionai (3)
11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (5)
12:35 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
13:30 Ekstrasensų mūšis (12)
15:50 Nusikaltimų tyrėjai (1)
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - Dzūkija
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Nepalaužiama drąsa
00:30 AŠTRUS KINAS Dingę be žinios
02:35 Ekstrasensų mūšis (12)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau