| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Liusi (Lucy). Fantastinis veiksmo trileris. Prancūzija. 2014 m. N-14. Rež. Luc Besson. HD.
00:20 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Vilniaus universiteto statuto priėmimo 100-mečiui. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (500)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (501)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (502)
07:35 Madagaskaro pingvinai (31)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
09:05 Rimti reikalai (49)
09:40 Namai, kur širdis (12)
10:20 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai (172)
13:00 Gyvenimo daina (133)
14:00 Aukštakulnių kerštas (25)
15:00 Dvi širdys (1337)
15:30 Dvi širdys (1338)
16:00 Dvi širdys (1339)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Apgaulės meistrai 2
23:40 PREMJERA Skambutis 3
01:40 10 000 metų prieš Kristų
03:25 Nebijok pažinti
03:50 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/99s.
06:55 Simpsonai 28/17s. (kart.)
07:25 Simpsonai 28/18s. (kart.)
07:55 Farai 12/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 100
10:00 Meilės žiedai 23
11:00 Meilės žiedai 24
12:00 Laukinė žemė 69
13:00 Pažadėtoji 5/103s.
13:30 Pažadėtoji 5/104s.
14:00 Pažadėtoji 5/105s.
14:30 Pažadėtoji 5/106s.
15:00 Simpsonai 28/19s.
15:30 Simpsonai 28/20s.
16:00 TV3 žinios 200
16:25 TV3 orai 211
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 341
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 341
19:30 Miegančioji gražuolė
21:05 Geležinis žmogus 3
23:45 Veidai minioje
01:40 Atkeršyti bet kokia kaina (kart.)
03:20 Siuntinys (kart.)
05:00 Bibliotekininkai 3/6s.

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (22)
07:30 Stoties policija (24)
08:30 Paskutinis faras (36)
09:30 Šuo (16)
10:35 Kobra 11 (16)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (71)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
13:45 Stoties policija (1)
14:45 Paskutinis faras (37)
15:45 Šuo (17)
16:50 Gelbėtojai - 112 (1)
17:25 Gelbėtojai - 112 (2)
18:00 NKL čempionatas. Palangos Kuršiai - Tauragės krepšinio klubas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
21:00 Baudžiamasis būrys
23:05 Didvyris ir Siaubas
01:05 Dingęs (7)
02:10 Nusikaltimų tyrėjai (10)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau