| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Šiandien prieš 100 metų
21:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1 (The Last Kingdom 1). Istorinis serialas. Didžioji Britanija. 2015–2016 m. N-14 . 4 s. Rež. Anthony Byrne. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą" (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (494)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (495)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (496)
07:35 Madagaskaro pingvinai (29)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
09:05 Rimti reikalai (47)
09:40 Namai, kur širdis (10)
10:20 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (170)
13:00 Gyvenimo daina (131)
14:00 Aukštakulnių kerštas (23)
15:00 Dvi širdys (1331)
15:30 Dvi širdys (1332)
16:00 Dvi širdys (1333)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (53)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Didysis meistras
01:05 Juodasis sąrašas (9)
02:00 Gangsterių medžiotojai
03:50 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 226
06:25 Tavo supergalia 1/6s. (kart.)
06:55 Simpsonai 28/13s. (kart.)
07:25 Simpsonai 28/14s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 98
10:00 Meilės žiedai 19
11:00 Meilės žiedai 20
12:00 Laukinė žemė 67
13:00 Pažadėtoji 5/95s.
13:30 Pažadėtoji 5/96s.
14:00 Pažadėtoji 5/97s.
14:30 Pažadėtoji 5/98s.
15:00 Simpsonai 28/15s.
15:30 Simpsonai 28/16s.
16:00 TV3 žinios 198
16:25 TV3 orai 209
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 339
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 339
19:30 Gero vakaro šou 5/13s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/45s.
21:00 TV3 vakaro žinios 189
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 188
22:00 Atkeršyti bet kokia kaina
22:25 Vikinglotto 154
22:30 Atkeršyti bet kokia kaina
00:00 Kaulai 11/16s.
01:00 X failai 11/10s.
01:50 Grainderis 1/3s.
02:15 Grainderis 1/4s.
02:45 Ekstrasensų mūšis 17/276s.
04:10 Kaulai 11/16s.
05:00 X failai 11/10s.

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (20)
07:30 Stoties policija (22)
08:30 Paskutinis faras (34)
09:30 Šuo (14)
10:35 Kobra 11 (14)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (70)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
13:45 Stoties policija (23)
14:45 Paskutinis faras (35)
15:45 Šuo (15)
16:55 Kobra 11 (15)
18:00 Info diena
18:30 Betsafe–LKL. Rytas - Lietkabelis
21:00 Paskutinė tvirtovė
23:45 Grėsminga žemė
01:50 Dingęs (5)
02:55 Velniški Stivo Ostino išbandymai (4)
03:35 Antgamtiniai reiškiniai (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau