| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika
13:45 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:25 Klausimėlis.lt. HD.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios
16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Šiandien prieš 100 metų
21:30 Karo laivas „Prezidentas Smetona"
22:30 Premjera. Zoologijos sodo prižiūrėtojas
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:15 Dienos programa
06:20 Madagaskaro pingvinai (11)
06:50 "Nickelodeon" valanda. Kung Fu Panda (26)
07:20 Sveiki atvykę į "Veiną" (6)
07:50 KINO PUSRYČIAI Volisas ir Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas
09:20 Medžioklės sezonas atidarytas 2!
10:50 Ponas būrio mama
12:35 Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas
22:05 PREMJERA Ateities pasaulis
23:50 Šmėklų namai
01:30 Mielas Diktatoriau
03:10 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Melas ir paslaptys 2/4
06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/18
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/19
08:30 Mamyčių klubas 20/10
09:00 Kulinarinis detektyvas 1/1
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 5/10
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Aplink Lietuvą. Miestai 2/3
12:30 Robinzono Kruzo sala
14:15 Beždžionėlė riedlentininkė
16:05 Urmu pigiau 2
18:00 Raudonas kilimas 4/5
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 X Faktorius 6/9
22:00 Maksimali bausmė

| BTV

06:20 Galiūnai. Lietuvos rinktinė - Europos rinktinė
07:20 Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai (1)
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Vaikai šėlsta (38)
10:30 Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai (2)
11:35 Velniški Stivo Ostino išbandymai (16)
12:30 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
13:25 Ekstrasensų mūšis (5)
15:50 Nusikaltimų tyrėjai (4)
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės – Juventus
19:30 Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją
21:25 Karo vilkai. Likvidatoriai V (4)
22:25 Gyvi numirėliai (8)
23:25 Spąstai
01:35 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau