| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Legenda (Legend)
00:40 Legenda (Legend)
02:50 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai (Spy in the Wild)
03:45 Teisė žinoti
04:10 Klausimėlis.lt.
04:25 Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (440)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (441)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (442)
07:35 Madagaskaro pingvinai (11)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
09:05 Rimti reikalai (29)
09:40 KK2
10:10 Valanda su Rūta
11:15 Meilės sparnai (152)
12:20 Gyvenimo daina (113)
13:20 PREMJERA Aukštakulnių kerštas (5)
14:25 Dvi širdys (1269)
14:55 Dvi širdys (1270)
15:25 Dvi širdys (1271)
15:55 Dvi širdys (1272
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Briliantinė ranka
23:10 SAVAITĖS HITAS Superbombonešis. Naikinti viską
01:40 Laukinės aistros 2
03:25 Didžioji kova
05:10 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 4/13
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Farai 12/9
08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas 4/26
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 11/49
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Troliai
21:10 Toras
23:35 Zero 3
01:15 Rytoj viskas prasideda iš naujo
03:20 Belė

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (2)
07:30 Žiniuonis (23)
08:30 Paskutinis faras (16)
09:30 Šuo (16)
10:35 Kobra 11 (11)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (56)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
13:45 Žiniuonis (24)
14:45 Paskutinis faras (17)
15:45 Šuo (17)
16:50 Kobra 11 (12)
18:00 NKL čempionatas. Molėtų "Ežerūnas" - Mažeikių "Ereliai"
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
21:00 Spąstai
23:20 Penktas Dievo įsakymas - nežudyk
01:10 Sekso magistrai (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau