| LRT TELEVIZIJA

08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas (Genius 2. Picasso)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 434 s. HD (kart.

| LNK

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (45)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1993. Veiksmo serialas.
09:05 Rimti reikalai (35)
09:40 KK2 penktadienis
11:15 Meilės sparnai (158)
12:20 Gyvenimo daina (119)
13:20 Aukštakulnių kerštas (11)
14:25 Dvi širdys (1293)
14:55 Dvi širdys (1294)
15:25 Dvi širdys (1295)
15:55 Dvi širdys (1296)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 PREMJERA Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (43)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Gaudynės
00:35 Akloji zona (21)
01:35 Auksas
03:40 Programos pabaiga

| TV3

07:55 "Svajonių sodai". Lietuva, 2018. 11 s. (kart.)
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Tai - mano gyvenimas" ("O Hayat Benim")
12:00 "Laukinė žemė" ("En tierras salvajes")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 "Visi mes žmonės"
20:30 "Moterys meluoja geriau"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:52 "TV3 sportas"
21:57 "TV3 orai"
22:00 VAKARO KINO TEATRAS "Padangių akis" ("Eye in the Sky")
00:00 Kaulai 11/6s.
01:00 Melas ir paslaptys 2/210s.
01:50 Salemas 3/2s.
02:40 Ekstrasensų mūšis 17/266s.
04:10 Kaulai 11/6s. (kart.)
05:05 Melas ir paslaptys (kart.)

| BTV

07:30 Žiniuonis (29)
(Molphar). Rež.: Olesia Morgunec. Ukraina. 2016. Mistinis serialas.
08:30 Paskutinis faras (22)
09:30 Šuo (2)
10:35 Kobra 11 (2)
11:40 Reali mistika (24)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9)
13:45 Žiniuonis (30)
14:45 Paskutinis faras (23)
15:45 Šuo (3)
16:55 Kobra 11 (3)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (61)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (10)
20:30 Varom! (9)
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas
22:50 Sala
01:30 Karo vilkai. Likvidatoriai V (5)
02:25 Gyvi numirėliai (9)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau