| LRT TELEVIZIJA

09:35 Labas rytas, Lietuva
HD.
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingas šunų pasaulis 2 (The Secret Life of Dogs 2)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai (Extreme Animal Babies)
13:40 Mis Marpl 2 (Agatha Christie's Marple 2)
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
23:10 Aršūs padarai (Fierce Creatures)
00:40 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2 (The Secret Life of Dogs 2)
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai (Extreme Animal Babies)
02:20 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
02:35 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. HD (kart.)
03:00 Perėjimas prie vasaros laiko, pasukant laikrodžio rodyklę vieną valandą pirmyn (+1)
04:00 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)
04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

| LNK

10:00 KINO PUSRYČIAI Srovės nublokšti
(Flushed Away). Rež.: David Bowers, Sam Fell. Didžioji Britanija, JAV. 2006. Animacinis filmas.
11:40 Ponas auklė
13:20 Griausmingieji Čarlio angelai
15:30 Pakvaišėlių lenktynės
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Užburtoji Ela
21:20 Piko valanda 3
23:05 Kitoks parodijų filmas
00:50 Žmogus iš plieno
00:55 PREMJERA Ryklių užtvanka
02:30 Piko valanda 3
04:05 Programos pabaiga

| TV3

10:00 Aplink Lietuvą
Laida apie Lietuvos kultūrinį ir kulinarinį paveldą, 2018
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Išsirink sau ateitį
12:00 Joniukas ir Grytutė
13:10 Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas
14:55 Medaus mėnuo su mama
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS. Šuns kailyje
21:20 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Kunigo naudą velniai gaudo
23:05 PREMJERA. Zero 3
00:50 Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas
02:40 Metų įvykis
04:30 Naujakuriai
04:55 Naujakuriai

| BTV

10:00 Pavariau (15)
(What Went Down). JAV. 2014. Realybės šou.
10:30 Amerikos mieliausieji (1)
11:30 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (1)
12:40 Reali mistika (17)
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)
14:45 Kas žudikas? (21)
16:00 Detektyvų istorijos (7)
17:00 LKL čempionatas. Juventus – Neptūnas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Juodasis tinklas
23:20 AŠTRUS KINAS Tikras teisingumas. Mirtina sankryža
00:15 Gyvi numirėliai (14)
01:05 Strėlė (6)
01:10 Juodasis tinklas
01:50 Strėlė (7)
02:50 Detektyvų istorijos (7)
03:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)