| LRT TELEVIZIJA

10:55 Akis už akį 2 (Leverage 2)
Veiksmo serialas. JAV. 2009 m. 2/3 s. N-7. HD.
11:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Sikarijus. narkotikų karas (Sicario)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
03:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Ved. Liepa Rimkevičienė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)

| LNK

11:00 Yra, kaip yra
Pokalbių šou. Vedėja Asta Stašaitytė - Masalskienė.
12:00 Visi už vieną
12:30 Gyvūnų policija
13:25 Rožių karas (98)
14:25 Dvi širdys (565)
14:55 Dvi širdys (566)
15:25 Dvi širdys (567)
15:55 Dvi širdys (568)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Sala
01:10 Dalasas (9)
01:55 Smagus pasivažinėjimas
03:25 Alchemija V. Asmeniškas kinas. Kauno kino festivalis 2010
03:50 RETROSPEKTYVA
04:25 Programos pabaiga
04:25 Programos pabaiga

| TV3

08:40 Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Moterys. Finalas
11:30 Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Šiaurės dvikovė. Komandinė rungtis
11:55 Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku
14:45 Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Biatlonas. Moterys. 4 x 6 km estafetė
16:00 TV3 sporto žinios
16:25 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sporto žinios
19:40 TV3 orai
19:45 Šviesoforas
20:15 Farai
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sporto žinios
22:40 TV3 orai
22:45 VAKARO KINO TEATRAS. Išlikęs gyvas
01:15 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
02:05 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:55 Gražuolė ir pabaisa
03:45 Pelkė
04:35 Naujokė

| BTV

10:30 Kobra 11 (7)
(Alarm for Cobra 11 I). Vaid.: Erdogan Atalay, Gottfried Vollmer, Dietmar Huhn. Vokietija. Kriminalinis veiksmo serialas.
11:35 Sudužusių žibintų gatvės (30)
12:40 Stoties policija (5)
13:40 Prokurorų patikrinimas (383)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (738)
15:55 Tokia tarnyba (58)
16:50 Kobra 11 (8)
17:50 Sudužusių žibintų gatvės (31)
18:55 Stoties policija (6)
20:00 Info diena
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Tylos kodeksas
23:05 Taktinis puolimas
00:50 Taikinys (3)
01:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai (1)
02:20 Savaitės kriminalai
02:45 Pionieriai. Kova dėl plieno