| LRT LITUANICA

23:50 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:30 Giminės
03:15 Beatos virtuvė
04:05 Atspindžiai
04:35 Pramoginė laida „Editos šou"
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. Orai (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:35 Stambiu planu
08:05 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Muzikos talentų lyga 2018
13:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – žymi rašytoja Dina Rubina (Izraelis)
14:05 Stambiu planu
14:35 Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 2 s. HD.
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Klausimėlis.lt. HD.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 „Nerija" – 45. Jubiliejinis koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. HD.
22:55 Monika Linkytė su styginių kvintetu
00:00 Sveikinimų koncertas
01:25 Nacionalinė paieškų tarnyba
02:20 Stilius
03:10 Specialus projektas „JAZZ–FOLK". Dalyvauja valstybinis choras „Vilnius" (meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys), Vytautas Labutis (saksofonas), Artūras...
04:20 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2017"

| Init

00:30 Nuotykių drama „Sanctum“ (Sanctum. 2011 m.) N-14 105‘
02:20 Europa koncertuose: Laura Mvula (kart.)
03:05 Žinios (kart.)
03:20 Laida „Laikinosios sostinės fenomenas. Besikurianti laikinoji sostinė“ (kart.)
03:50 LT muzika
06:00 Programos pabaiga
07:00 Vaikų rytas. Svečiuose pas „Pingviniuką“
09:40 Vakaro šou „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2018“ (kart.)
10:30 Serialas „Dėl šeimyninių aplinkybių“
12:00 Humoro laida „Juoko lyga“
13:30 Serialas „Vieną kartą prie Poltavos“
14:00 Naujienos
14:50 Laida „Skonio iššūkis“
15:25 Laida „Mados misija su Marija Palaikyte“
16:00 Laida „Laikinosios sostinės fenomenas. Architektas V.Landsbergis-Žemkalnis“
16:30 Laida „Karštos kėdės“ (kart.)
16:55 Europa koncertuose: Laura Mvula (kart.)
17:40 Laida „Laikykitės ten!. 2018“ (rusų k. su liet. titrais) (kart.)
18:10 Nuotykinis filmas „Prarastų sielų sala“ (Island Of The Lost Souls. 2007 m.) N-7 101‘
20:00 Laida „Mažos mūsų pergalės“
20:10 Humoro laida „101 anekdotas“ (17, 18)
21:00 Drama „Pitsburgo paslaptys“ (The Mysteries of Pittsburgh. 2008 m.) N-14 93‘
22:40 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (Body Armour. 2007 m.) N-7 88‘
00:10 Komedija „Neišsižadėk!” (Il ne faut jurer... de rien! 2005 m.) N-7 97’
01:50 Laida „15min studijoje“ (kart.)
02:35 Laida „Apie tave“ (kart.)
03:10 Žurnalas „Dėmesys Europai“ (kart.)
03:40 Laida „Laikykitės ten!. 2018“ (rusų k. su liet. titrais) (kart.)
04:10 Muzikos ekspresas

| Pūkas TV

22:20 Muzika
06:59 Dienos programa
07:00 Žinios. Orai (kart.)
07:20 Muzika
08:00 „Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros“
08:30 „Dainuoja vaikai“. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo"
09:00 Muzika
16:28 Vakaro programa
16:30 Muzika
17:30 „Iš kartos į kartą“
18:00 „Kitokia Lietuva“. Pokalbių laida (kart.)
19:00 „Muzikinė vaivorykštė“. Muzikinė laida"
20:00 Muzika
21:00 „Subatos vakarėlis“. Muzikinė laida"
22:00 Muzika

| Balticum

23:20 Kriminalinė komedija „Tvirti vyrukai“ (JAV, 2012 m.) (N-14)
01:05 Programos pabaiga
09:00 Balticum TV žinios.
09:30 Vasara su Balticum. Pramoginė laida.
09:45 Biografinė drama „Rasputinas“ (1) (Rusija, 2014 m.) (N-7)
10:45 Biografinė drama „Rasputinas“ (2) (Rusija, 2014 m.) (N-7)
11:45 Kelionių žurnalas „Įspūdingiausios kelionės oro balionu“ (3)
12:45 Romantinė drama „Likimo suvesti“ (4) (Rusija, 2015 m.)
13:45 Veiksmo nuotykių filmas „Avantiūristas ir dama“ (4) (D.Britanija, 2017 m.) (N-7)
14:45 Lietuva žemėlapiuose
15:15 Romantinė komedija „(Ne) svajonių princas“ (Prancūzija, 2013 m.) (N-7)
16:50 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (19)
17:20 Šeimos vakaras. „Ozo legendos. Sugrįžimas į Smaragdo miestą“ (JAV, Indija, 2013 m.)
19:00 Biografinė drama „Rasputinas“ (3) (Rusija, 2014 m.) (N-7)
20:00 Draminis serialas „Kai šaukia širdis“ (22) (JAV, 2015 m.)
21:00 Istorinis draminis serialas „Toledas“ (5) (Ispanija, 2012 m.) (N-14)
22:30 Detektyvas „Ir tada nebeliko nė vieno“ (2) (D.Britanija, 2015 m.) (N-14)
23:40 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7)
00:10 Romantinė drama „Mylimoji mokytoja“ (8) (Ukraina, 2016 m.) (N-7)
01:10 Programos pabaiga