| LRT LITUANICA

08:00 Šventadienio mintys
08:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Pasiruošimas Šventosioms Mišios. Tiesioginė transliacija iš Kauno Santakos parko.
10:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
12:35 Mūsų miesteliai
13:25 Auksinis protas
14:45 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Litvakai
17:10 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
17:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
18:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 12 s. HD.
21:50 Akacijų alėja 2018. Dalyvauja Gediminas Storpirštis, Andrius Kaniava, „Kiti kambariai"
23:25 Klausimėlis.lt.
23:50 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias – smuiko žvaigždė Gidon Kremer (Latvija)
02:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:30 Velniui parduotos fantazijos. Atlikėjai Simonas Bušma (gitara) ir Gediminas Dalinkevičius (smuikas)
03:10 Vartotojų kontrolė
04:05 LRT forumas
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

| Init

07:00 Vaikų rytas. Svečiuose pas „Pingviniuką“
08:50 Pusryčiai su 1+1
09:40 Kelionių laida „Pasaulis iš vidaus“
12:20 Humoro laida „Vakarinis kvartalas“
14:00 Animacinis serialas. „Stebuklingasis Kaito“ 1-2 s.
14:50 Animacinis f, „Garbė, šlovė ir meilė!“ (Voljga i sultanova zhena. 2010 m.) 74‘
16:05 Žurnalas „Dėmesys Europai“
16:35 Laida „Laikykitės ten pokalbiai. 2018“ (kart.)
17:05 Laida „Mokslo sriuba“
17:35 Europa koncertuose
18:20 Komedija „Labas ir sudie“ (Hello, Goodbye. 2008 m.) N-7 95‘
20:00 Laida „Sportuok su Vlada“ . Vedėja V. Musvydaitė
20:30 Laida „Praeities žvalgas“ (2/8)
21:00 Komedija „Meilė Niujorke 2: Pratęsimas Bankoke“ (Liubov v bolshom gorode 2. 2010 m.) N-14 90‘
22:35 Vakaro šou „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2018“ (kart.)
23:20 Fantastinė drama „Viešpatavimas“ (Transcendence. 2014 m.) N-7 115‘
01:05 Laida „Laikykitės ten pokalbiai“ (kart.)
01:35 Fantastinė drama „Viešpatavimas“ (Transcendence. 2014 m.) N-7 115‘
03:30 Žinios (kart.)
03:50 Laida „Praeities žvalgas“ (2/8) (kart.)
04:15 Laida „Karštos kėdės“ (kart.)
04:45 LT muzika

| Pūkas TV

07:00 Muzika
08:30 „Dainuoja vaikai“. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo"
09:00 „Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros“
10:00 Muzika
16:28 Vakaro programa
16:30 Muzika
19:00 „Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros“
19:30 „Kultūros alėja“
20:00 Muzika

| Balticum

09:00 Pažintinė kultūros laida „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ (16)
09:30 Draminis serialas „Kai šaukia širdis“ (31) (JAV, 2016 m.)
10:30 Drama „Krenfordas“ (5) (D.Britanija, JAV, 2008 m.)
11:40 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2)
12:10 Detektyvinė romantinė drama „Mirtis ateina į Pemberlį“ (1) (D.Britanija, 2013 m.) (N-7)
13:20 Kriminalinė romantinė komedija „Daug vargo dėl pinigų“ (JAV, 2012 m.) (N-7)
14:55 Pamiršti vardai
15:25 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7)
17:30 Dokumentinis serialas „Turgus - miesto širdis“ (7)
18:30 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7)
19:00 Istorinė drama „Didysis gaisras“ (1) (D.Britanija, 2014 m.) (N-7)
20:00 Detektyvinė komedija „Agata Reizin“ (5) (D.Britanija, 2016 m.) (N-7)
21:00 VIP seansas. „Serena“ (Čekijos Respublika, Prancūzija, JAV, 2014 m.) (N-14)
22:55 Kriminalinis veiksmo trileris „Paskutinės panteros“ (5) (D.Britanija, Prancūzija, 2015 m.) (N-14)
23:55 Istorinė drama „Parakas“ (1) (D.Britanija, 2017 m.) (N-14)
00:25 Balticum TV žinios.
00:55 Draminis serialas „Valdžios tvirtovė“ (2sez./6d.) (Danija, 2011 m.) (N-7)
02:05 Programos pabaiga