TV8

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-19
06:40 Televitrina
06:55 TV Pagalba
08:40 Šunyčiai patruliai
09:10 Senoji animacija
10:10 Romantiški pašnekesiai
12:00 Jaunieji gydytojai
13:00 Medikopteris
14:00 Privati praktika
15:00 Ekstremalūs namų pokyčiai
16:00 Medikopteris
17:00 Jaunieji gydytojai
18:00 Tai - mano gyvenimas
20:00 Ką pasakė Kakė Makė?
20:15 Labanakt, vaikučiai
21:00 PREMJERA. Mūsų miesto didvyris
22:45 Tai - mano gyvenimas
Turkija, drama, 2016
00:40 Privati praktika
01:35 Ekstremalūs namų pokyčiai
02:25 Programos pabaiga
Šiandien - 10-20
06:35 Televitrina
06:50 TV Pagalba
08:35 Šunyčiai patruliai
09:05 Ką pasakė Kakė Makė?
09:20 Senoji animacija
10:10 Mūsų miesto didvyris
12:00 Jaunieji gydytojai
13:00 Medikopteris
14:00 Privati praktika
15:00 Ekstremalūs namų pokyčiai
16:00 Medikopteris
17:00 Jaunieji gydytojai
18:00 Tai - mano gyvenimas
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis
23:30 Tai - mano gyvenimas
01:35 Privati praktika
02:25 Ekstremalūs namų pokyčiai
03:15 Programos pabaiga
Rytoj - 10-21
06:45 Televitrina
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Mažosios kerėtojos
08:15 Mažosios kerėtojos
08:30 Mano mažasis ponis
09:00 Mano mažasis ponis
09:30 Šunyčiai patruliai
10:00 Senoji animacija
11:00 Mamyčių klubas
11:30 Kulinariniai triukai
12:00 Penkių žvaigždučių būstas
12:30 Pasaulis pagal moteris
13:00 Svajonių sodai
14:00 Tėvelio dukrytės
14:30 Tėvelio dukrytės
15:00 Tavo augintinis
15:30 Aš — Lietuvos pilietis: įsipareigojimai ir kompromisai
16:00 Detektyvė Fišer
17:00 Šokiai!
19:30 Tėvelio dukrytės
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 PREMJERA. Vyro šešėlyje
22:55 Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis
01:10 Kadagys
04:00 Programos pabaiga
Poryt - 10-22
06:45 Televitrina
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Mažosios kerėtojos
08:15 Mažosios kerėtojos
08:30 Mažosios kerėtojos
08:45 Mažosios kerėtojos
09:00 Mano mažasis ponis
09:30 Šunyčiai patruliai
10:00 Senoji animacija
11:00 Aš — Lietuvos pilietis: įsipareigojimai ir kompromisai
11:30 Virtuvės istorijos
12:00 Gardu Gardu
12:30 Misija: dirbame sau
13:00 Svajonių ūkis
13:30 Valgyk ir lieknėk
14:00 Tėvelio dukrytės
14:30 Tėvelio dukrytės
15:00 Sveikatos medis
16:00 Detektyvė Fišer
17:15 Šokiai!
19:25 Tėvelio dukrytės
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Rudeninės svajos
22:45 Vyro šešėlyje
00:35 Detektyvė Fišer
01:40 Detektyvė Fišer
02:30 Programos pabaiga