TV3

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 08-30
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Kempiniukas Plačiakelnis
07:25 Simpsonai
07:55 Meilės triumfas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuodėmių dešimtukas
10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
11:00 Virtuvė
11:30 Virtuvė
12:00 Virtuvė
12:30 Virtuvė
13:10 Viešnios iš praeities
13:40 Ragai ir kanopos sugrįžta
14:10 Madagaskaro pingvinai
14:40 Kempiniukas Plačiakelnis
15:10 Simpsonai
15:40 Natalija
16:40 Ašarų karalienė
17:40 Moterys meluoja geriau
18:10 Moterys meluoja geriau
18:45 TV3 žinios
19:05 TV3 sportas
19:10 TV3 orai
19:15 Su būda per džiungles
19:50 Ledynmetis 2. Eros pabaiga
21:30 Transformeriai
00:25 Pats šokiausias filmas
01:50 Nevykėlis
03:15 Programos pabaiga
Št - 08-31
05:10 Programos pabaiga
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Beibleidai. Metalinė kova
07:30 Ant bangos
08:00 Redakajus
08:30 Moderni šeima
09:00 Statybų TV
09:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
10:00 Dinotopija
11:45 Neatrastasis
13:50 Monstrai prieš ateivius
15:35 X Faktorius
18:35 Eurojackpot
18:45 TV3 žinios
18:55 TV3 sportas
18:58 TV3 orai
19:00 Hortonas
20:40 Prarastasis
23:35 Bedvasis
01:40 Sukrečiantis skrydis
03:25 Virtuoziškumas
Se - 09-01
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Beibleidai. Metalinė kova
07:30 Ant bangos
08:00 Redakajus
08:30 Moderni šeima
09:00 Rausvi Barbės bateliai
10:40 Polė
12:25 Nykštukas Nosis
14:05 Vaikų darželio policininkas
16:25 Virtuvė
17:00 Virtuvė
17:30 Virtuvė
18:05 Virtuvė
18:45 TV3 žinios
18:55 TV3 sportas
18:58 TV3 orai
19:00 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva - Gruzija
21:00 Trys muškietininkai
23:05 Mūsų šeimos vestuvės
01:15 Bedvasis
02:50 Programos pabaiga
Pr - 09-02
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Kempiniukas Plačiakelnis
07:25 Simpsonai
07:55 Meilės triumfas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Moterys meluoja geriau
10:30 Moterys meluoja geriau
11:00 Trys muškietininkai
13:30 Ragai ir kanopos sugrįžta
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Natalija
16:00 Ašarų karalienė
17:00 TV Pagalba
17:55 Meilės trikampis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Gyvenimas yra gražus
20:30 Farai
21:00 Pasmerkti 2
21:35 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:58 TV3 orai
22:00 Vestuvių muzikantai
23:00 Specialioji jūrų policijos tarnyba
00:00 Las Vegasas
01:00 Daktaras Hausas
01:55 Gelbstint Greisę
02:45 Lujis
03:10 Programos pabaiga