TV3

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 05-24
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Simpsonai
07:30 Smurfai
08:00 Meilės triumfas
09:00 Meilės sūkuryje
10:05 Be namų
11:00 Gyvenimo kryžkelės
12:00 Virtuvės mitų griovėjai
12:30 S dalelių paslaptys
13:00 Monsunas
13:30 Smurfai
14:00 Meškiukai Gamiai
14:30 Simpsonai
15:00 Natalija
16:00 Ašarų karalienė
17:00 Diena
17:40 Gyvenimo kryžkelės
18:45 TV3 žinios
19:10 TV3 sportas
19:17 TV3 orai
19:20 Palikti sniegynuose
21:45 Drilbitas
23:50 Meilė Niujorke 2
01:35 Jackass 3D
03:20 Programos pabaiga
Št - 05-25
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Mano mažasis ponis
07:30 Ant bangos
08:00 Skunk Fu
08:15 Skunk Fu
08:30 Moderni šeima
09:00 Mūsų gyvūnai
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Mažasis sniego žmogus
12:55 Medaus mėnuo su mama
14:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
15:05 Svotai
16:15 Svotai
17:25 Svotai
18:35 Eurojackpot
18:45 TV3 žinios
18:55 TV3 sportas
18:58 TV3 orai
19:00 Paslapčių namai
21:00 Apgaulinga aistra
23:10 Černobylio dienoraščiai
01:00 Nerimo dienos
03:05 Programos pabaiga
Se - 05-26
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Mano mažasis ponis
07:30 Ant bangos
08:00 Skunk Fu
08:15 Skunk Fu
08:30 Moderni šeima
09:00 Sveikas žmogus
10:00 Laikas keistis
10:30 Sportuok su mumis
11:00 Mažasis sniego žmogus 2
12:55 7 dalykai, kuriuos turiu padaryti iki 30 gimtadienio
14:40 Svotai
15:55 Svotai
17:00 Svotai
18:10 Virtuvės mitų griovėjai
18:45 TV3 žinios
18:55 TV3 sportas
18:58 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas
22:25 Diena, kai sustojo Žemė
00:30 Nepaprastų šokėjų legionas
02:20 Programos pabaiga
Pr - 05-27
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Simpsonai
07:30 Smurfai
08:00 Meilės triumfas
09:00 Meilės sūkuryje
10:05 Be namų
10:55 Medaus mėnuo su mama
12:35 S dalelių paslaptys
13:10 Monsunas
13:40 Smurfai
14:10 Meškiukai Gamiai
14:40 Kempiniukas Plačiakelnis
15:10 Simpsonai
15:40 Natalija
16:40 Ašarų karalienė
17:40 Ūkininkas ieško žmonos
18:45 TV3 žinios
19:10 TV3 sportas
19:17 TV3 orai
19:20 Kulinarinės kelionės
19:50 Ūkininkas ieško žmonos
21:00 Pasirink mane
21:40 TV3 vakaro žinios
21:50 TV3 sportas
21:55 TV3 orai
22:00 Kerštas
23:00 Dėl visko kaltas Styvas
01:00 Eureka
01:50 Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai
02:45 Programos pabaiga