TV3

| Pridėti pasirinkimą

Se - 05-05
07:20 Teleparduotuvė
07:35 Nuostabusis Zoro
09:05 Pirmasis Mauglio nuotykis. Ieškant ‘Dramblio Akies’ deimanto
10:55 Niekados šalis
14:30 Ponia Dautfajė
17:00 Didysis Motinos dienos koncertas
18:45 TV3 žinios
18:55 TV3 sportas
18:58 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Princesės dienoraštis
21:50 Atsarginis planas
00:05 Zokomonas
02:10 Programos pabaiga
Pr - 05-06
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Simpsonai
07:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
08:00 Detektyvas Monkas
09:00 Meilės sūkuryje
10:05 Be namų
11:00 Ponia Dautfajė
13:30 Smurfai
14:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:30 Simpsonai
15:00 Natalija
16:00 Ašarų karalienė
17:00 Diena
17:40 Gyvenimo kryžkelės
18:45 TV3 žinios
19:10 TV3 sportas
19:17 TV3 orai
19:20 Pamiršk mane
19:50 Paslapčių namai
20:30 Gyvenimas yra gražus
21:00 Moterys meluoja geriau
21:35 TV3 vakaro žinios
21:50 TV3 sportas
21:55 TV3 orai
22:00 Kerštas
23:00 Pelkė
00:00 Daktaras Hausas
01:00 Eureka
01:55 Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius
02:55 Programos pabaiga
An - 05-07
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Simpsonai
07:30 Smurfai
08:00 Detektyvas Monkas
09:00 Meilės sūkuryje
10:05 Be namų
11:00 Gyvenimo kryžkelės
12:00 Gyvenimas yra gražus
12:30 Didvyrių draugužiai
13:00 Ponas Jangas
13:30 Smurfai
14:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:30 Simpsonai
15:00 Natalija
16:00 Ašarų karalienė
17:00 Diena
17:40 Gyvenimo kryžkelės
18:45 TV3 žinios
19:10 TV3 sportas
19:17 TV3 orai
19:20 Pamiršk mane
19:50 Paslapčių namai
20:30 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:35 TV3 vakaro žinios
21:50 TV3 sportas
21:55 TV3 orai
22:00 Tikrasis teisingumas
23:00 Pelkė
00:00 Daktaras Hausas
01:00 Eureka
01:55 Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius
02:55 Programos pabaiga
Tr - 05-08
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Simpsonai
07:30 Smurfai
08:00 Detektyvas Monkas
09:00 Meilės sūkuryje
10:05 Be namų
11:00 Gyvenimo kryžkelės
12:00 Prieš srovę
12:30 Didvyrių draugužiai
13:00 Ponas Jangas
13:30 Smurfai
14:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:30 Simpsonai
15:00 Natalija
16:00 Ašarų karalienė
17:00 Diena
17:40 Gyvenimo kryžkelės
18:45 TV3 žinios
19:10 TV3 sportas
19:17 TV3 orai
19:20 Pamiršk mane
19:50 Paslapčių namai
20:30 Motina ir sūnus
21:00 Moterys meluoja geriau
21:35 TV3 vakaro žinios
21:50 TV3 sportas
21:55 TV3 orai
22:00 Vikingų loto.
22:05 Ryšys
23:05 Pelkė
00:05 Daktaras Hausas
01:05 Eureka
02:00 Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius
02:55 Programos pabaiga